STX
Bán 56.88
Chênh lệch Chênh lệch0.14
Mua 57.02

Giao dịch Seagate Technology - biểu đồ giá STX

Bán 56.88
Chênh lệch Chênh lệch0.14
Mua 57.02
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

STX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 27, 2022 56.44 0.18 0.32% 56.26 56.57 55.17
Sep 26, 2022 55.29 -1.24 -2.19% 56.53 57.53 55.09
Sep 23, 2022 57.72 0.15 0.26% 57.57 58.12 56.75
Sep 22, 2022 58.75 -0.19 -0.32% 58.94 59.36 58.46
Sep 21, 2022 59.45 -0.46 -0.77% 59.91 61.80 59.30
Sep 20, 2022 59.83 -0.77 -1.27% 60.60 60.63 59.15
Sep 19, 2022 61.94 0.30 0.49% 61.64 62.63 61.27
Sep 16, 2022 62.60 0.66 1.07% 61.94 62.74 61.30
Sep 15, 2022 62.47 -0.48 -0.76% 62.95 63.47 62.03
Sep 14, 2022 63.13 -1.71 -2.64% 64.84 65.03 62.50
Sep 13, 2022 65.16 -1.12 -1.69% 66.28 67.14 64.69
Sep 12, 2022 68.69 0.32 0.47% 68.37 69.60 68.23
Sep 9, 2022 68.73 1.68 2.51% 67.05 69.13 66.03
Sep 8, 2022 66.04 1.64 2.55% 64.40 66.18 63.47
Sep 7, 2022 65.54 0.83 1.28% 64.71 65.92 64.12
Sep 6, 2022 65.26 0.08 0.12% 65.18 65.98 63.65
Sep 2, 2022 65.40 -1.11 -1.67% 66.51 67.34 64.98
Sep 1, 2022 65.82 1.24 1.92% 64.58 66.10 63.28
Aug 31, 2022 66.86 1.47 2.25% 65.39 67.72 64.85
Aug 30, 2022 69.36 -1.58 -2.23% 70.94 71.67 68.37