0981
Bán 23.56
Chênh lệch Chênh lệch0.42
Mua 23.98

Giao dịch Semiconductor Manufacturing International Corporation - biểu đồ giá 0981

Bán 23.56
Chênh lệch Chênh lệch0.42
Mua 23.98
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0981 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 3, 2021 23.56 0.00 0.00% 23.56 23.56 23.56
Aug 23, 2021 23.56 0.64 2.79% 22.92 23.62 22.92
Aug 20, 2021 22.92 -0.40 -1.72% 23.32 23.36 22.32
Aug 19, 2021 23.32 0.00 0.00% 23.32 23.92 23.12
Aug 18, 2021 23.52 0.26 1.12% 23.26 23.72 23.06
Aug 17, 2021 23.12 -0.64 -2.69% 23.76 24.16 22.86
Aug 16, 2021 23.72 -0.54 -2.23% 24.26 24.36 23.46
Aug 13, 2021 24.26 -0.84 -3.35% 25.10 25.26 23.86
Aug 12, 2021 25.40 0.10 0.40% 25.30 25.94 25.10
Aug 11, 2021 25.36 -0.38 -1.48% 25.74 26.04 25.06
Aug 10, 2021 25.80 -0.88 -3.30% 26.68 26.98 25.54
Aug 9, 2021 26.54 -1.14 -4.12% 27.68 27.68 26.40
Aug 6, 2021 27.94 -2.32 -7.67% 30.26 30.52 27.84
Aug 5, 2021 27.68 0.84 3.13% 26.84 27.74 26.78
Aug 4, 2021 26.64 1.28 5.05% 25.36 26.74 25.36
Aug 3, 2021 25.16 -1.68 -6.26% 26.84 27.24 25.06
Aug 2, 2021 26.84 -0.24 -0.89% 27.08 28.68 26.44
Jul 30, 2021 26.98 0.84 3.21% 26.14 27.34 25.74
Jul 29, 2021 26.10 0.26 1.01% 25.84 26.50 25.44
Jul 28, 2021 24.96 -0.98 -3.78% 25.94 26.24 24.06