SRM/BTC
Bán 0.00004528
Chênh lệch Chênh lệch0.00000138
Mua 0.00004666
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SRM/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.00004437 0.00000004 0.09% 0.00004433 0.00004472 0.00004326
Jun 26, 2022 0.00004434 0.00000000 0.00% 0.00004434 0.00004773 0.00004314
Jun 25, 2022 0.00004433 0.00000078 1.79% 0.00004355 0.00004507 0.00004298
Jun 24, 2022 0.00004355 0.00000148 3.52% 0.00004207 0.00004431 0.00004193
Jun 23, 2022 0.00004207 -0.00000053 -1.24% 0.00004260 0.00004287 0.00004153
Jun 22, 2022 0.00004261 -0.00000011 -0.26% 0.00004272 0.00004339 0.00004117
Jun 21, 2022 0.00004272 0.00000016 0.38% 0.00004256 0.00004322 0.00004175
Jun 20, 2022 0.00004255 0.00000135 3.28% 0.00004120 0.00004384 0.00004031
Jun 19, 2022 0.00004119 -0.00000194 -4.50% 0.00004313 0.00004343 0.00003944
Jun 18, 2022 0.00004315 0.00000027 0.63% 0.00004288 0.00004510 0.00004183
Jun 17, 2022 0.00004288 0.00000113 2.71% 0.00004175 0.00004344 0.00004107
Jun 16, 2022 0.00004176 -0.00000120 -2.79% 0.00004296 0.00004321 0.00004018
Jun 15, 2022 0.00004296 0.00000211 5.17% 0.00004085 0.00004375 0.00004016
Jun 14, 2022 0.00004084 0.00000239 6.22% 0.00003845 0.00004126 0.00003771
Jun 13, 2022 0.00003813 0.00000141 3.84% 0.00003672 0.00003866 0.00003418
Jun 12, 2022 0.00003700 0.00000403 12.22% 0.00003297 0.00003871 0.00003184
Jun 11, 2022 0.00003294 0.00000098 3.07% 0.00003196 0.00003391 0.00003009
Jun 10, 2022 0.00003197 -0.00000161 -4.79% 0.00003358 0.00003371 0.00003161
Jun 9, 2022 0.00003358 0.00000031 0.93% 0.00003327 0.00003520 0.00003301
Jun 8, 2022 0.00003327 0.00000016 0.48% 0.00003311 0.00003367 0.00003288