SRM/USDT
Bán 0.8515
Chênh lệch Chênh lệch0.0121
Mua 0.8636
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SRM/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 0.9220 0.0000 0.00% 0.9220 0.9220 0.9220
Jun 28, 2022 0.9220 -0.0582 -5.94% 0.9802 0.9970 0.9220
Jun 27, 2022 0.9400 0.0069 0.74% 0.9331 0.9782 0.9311
Jun 26, 2022 0.9352 -0.0242 -2.52% 0.9594 1.0285 0.9300
Jun 25, 2022 0.9654 0.0198 2.09% 0.9456 0.9655 0.9444
Jun 24, 2022 0.9446 0.0350 3.85% 0.9096 0.9496 0.9064
Jun 23, 2022 0.8696 0.0159 1.86% 0.8537 0.8698 0.8537
Jun 22, 2022 0.8537 -0.0340 -3.83% 0.8877 0.8879 0.8527
Jun 21, 2022 0.8877 0.0062 0.70% 0.8815 0.9296 0.8805
Jun 20, 2022 0.8645 0.0140 1.65% 0.8505 0.8956 0.8502
Jun 19, 2022 0.8503 0.0255 3.09% 0.8248 0.8515 0.7486
Jun 18, 2022 0.8259 -0.0388 -4.49% 0.8647 0.8649 0.8029
Jun 17, 2022 0.8989 0.0449 5.26% 0.8540 0.8989 0.8539
Jun 16, 2022 0.8540 -0.1186 -12.19% 0.9726 0.9729 0.8520
Jun 15, 2022 0.9727 0.0843 9.49% 0.8884 0.9727 0.8883
Jun 14, 2022 0.8932 0.0012 0.13% 0.8920 0.9000 0.8900
Jun 13, 2022 0.9060 -0.0695 -7.12% 0.9755 0.9786 0.8799
Jun 12, 2022 1.0355 0.0904 9.57% 0.9451 1.0883 0.8990
Jun 11, 2022 0.9601 0.0737 8.31% 0.8864 0.9681 0.8658
Jun 10, 2022 0.9223 -0.0803 -8.01% 1.0026 1.0176 0.9223