NOW
Bán 475.54
Chênh lệch Chênh lệch1.15
Mua 476.69

Giao dịch ServiceNow - biểu đồ giá NOW

Bán 475.54
Chênh lệch Chênh lệch1.15
Mua 476.69
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NOW lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 454.37 6.57 1.47% 447.80 460.35 443.64
May 25, 2022 451.94 32.47 7.74% 419.47 457.30 419.32
May 24, 2022 419.02 -3.83 -0.91% 422.85 429.31 410.83
May 23, 2022 429.75 -0.08 -0.02% 429.83 438.35 422.81
May 20, 2022 432.43 -6.22 -1.42% 438.65 445.34 418.84
May 19, 2022 426.27 16.26 3.97% 410.01 435.19 409.47
May 18, 2022 412.37 -15.45 -3.61% 427.82 434.16 407.65
May 17, 2022 432.41 -12.46 -2.80% 444.87 450.13 416.24
May 16, 2022 432.57 -13.07 -2.93% 445.64 450.39 430.09
May 13, 2022 452.34 12.50 2.84% 439.84 458.90 434.81
May 12, 2022 432.32 16.36 3.93% 415.96 442.74 405.01
May 11, 2022 419.97 -5.88 -1.38% 425.85 446.85 418.37
May 10, 2022 431.97 -5.01 -1.15% 436.98 443.68 415.90
May 9, 2022 425.38 -14.88 -3.38% 440.26 449.30 422.06
May 6, 2022 456.19 -6.07 -1.31% 462.26 467.52 437.94
May 5, 2022 469.01 -22.29 -4.54% 491.30 493.60 461.27
May 4, 2022 499.03 18.37 3.82% 480.66 500.32 459.21
May 3, 2022 481.66 3.76 0.79% 477.90 487.82 469.12
May 2, 2022 483.57 10.01 2.11% 473.56 484.96 467.84
Apr 29, 2022 477.87 -11.53 -2.36% 489.40 508.46 476.68