NOW
Bán 401.18
Chênh lệch Chênh lệch0.64
Mua 401.82

Giao dịch ServiceNow - biểu đồ giá NOW

Bán 401.18
Chênh lệch Chênh lệch0.64
Mua 401.82
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

NOW lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 21, 2022 401.18 -11.65 -2.82% 412.83 417.99 401.15
Sep 20, 2022 410.77 -9.05 -2.16% 419.82 419.96 410.77
Sep 19, 2022 424.62 3.44 0.82% 421.18 426.15 418.04
Sep 16, 2022 425.54 -1.31 -0.31% 426.85 429.88 420.40
Sep 15, 2022 434.88 -10.89 -2.44% 445.77 457.58 433.86
Sep 14, 2022 457.20 3.86 0.85% 453.34 460.15 446.45
Sep 13, 2022 451.64 1.87 0.42% 449.77 457.71 449.59
Sep 12, 2022 475.91 1.38 0.29% 474.53 480.23 469.05
Sep 9, 2022 469.69 12.05 2.63% 457.64 471.55 455.82
Sep 8, 2022 450.14 11.32 2.58% 438.82 452.88 435.66
Sep 7, 2022 443.88 12.98 3.01% 430.90 446.08 429.30
Sep 6, 2022 430.27 0.46 0.11% 429.81 437.33 423.87
Sep 2, 2022 434.33 -1.51 -0.35% 435.84 446.86 430.75
Sep 1, 2022 430.24 1.58 0.37% 428.66 431.09 416.31
Aug 31, 2022 434.07 -4.87 -1.11% 438.94 445.32 433.43
Aug 30, 2022 436.28 -5.36 -1.21% 441.64 443.33 429.31
Aug 29, 2022 435.55 -1.58 -0.36% 437.13 446.51 434.54
Aug 26, 2022 444.41 -21.43 -4.60% 465.84 466.76 444.41
Aug 25, 2022 465.75 10.73 2.36% 455.02 465.83 452.53
Aug 24, 2022 457.16 -2.64 -0.57% 459.80 462.75 454.79