SESG
Bán 8.905
Chênh lệch Chênh lệch0.085
Mua 8.990

Giao dịch Ses Fdr - biểu đồ giá SESG

Bán 8.905
Chênh lệch Chênh lệch0.085
Mua 8.990
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SESG lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 8.830 0.075 0.86% 8.755 8.940 8.725
May 24, 2022 8.745 0.190 2.22% 8.555 8.765 8.555
May 23, 2022 8.690 0.075 0.87% 8.615 8.710 8.570
May 20, 2022 8.540 0.040 0.47% 8.500 8.645 8.485
May 19, 2022 8.485 -0.130 -1.51% 8.615 8.675 8.485
May 18, 2022 8.625 0.060 0.70% 8.565 8.680 8.520
May 17, 2022 8.570 0.095 1.12% 8.475 8.575 8.460
May 16, 2022 8.475 0.175 2.11% 8.300 8.515 8.300
May 13, 2022 8.290 0.025 0.30% 8.265 8.375 8.205
May 12, 2022 8.170 0.245 3.09% 7.925 8.210 7.915
May 11, 2022 8.040 0.020 0.25% 8.020 8.080 7.805
May 10, 2022 8.075 -0.110 -1.34% 8.185 8.265 8.055
May 9, 2022 8.160 -0.040 -0.49% 8.200 8.305 8.155
May 6, 2022 8.275 -0.005 -0.06% 8.280 8.495 8.210
May 5, 2022 8.300 -0.225 -2.64% 8.525 8.525 8.290
May 4, 2022 8.435 -0.040 -0.47% 8.475 8.560 8.425
May 3, 2022 8.435 0.070 0.84% 8.365 8.615 8.365
May 2, 2022 8.355 -0.110 -1.30% 8.465 8.615 8.285
Apr 29, 2022 8.520 -0.090 -1.05% 8.610 8.645 8.515
Apr 28, 2022 8.595 -0.050 -0.58% 8.645 8.670 8.500