SGL
Bán 5.865
Chênh lệch Chênh lệch0.130
Mua 5.995

Giao dịch Sgl Carbon SE - biểu đồ giá SGL

Bán 5.865
Chênh lệch Chênh lệch0.130
Mua 5.995
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SGL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 5.865 0.090 1.56% 5.775 5.915 5.775
Sep 29, 2022 5.770 -0.130 -2.20% 5.900 5.900 5.665
Sep 28, 2022 5.825 -0.015 -0.26% 5.840 5.885 5.640
Sep 27, 2022 5.865 -0.165 -2.74% 6.030 6.175 5.865
Sep 26, 2022 6.080 0.005 0.08% 6.075 6.195 6.025
Sep 23, 2022 6.125 -0.230 -3.62% 6.355 6.370 6.075
Sep 22, 2022 6.545 0.260 4.14% 6.285 6.595 6.265
Sep 21, 2022 6.445 0.220 3.53% 6.225 6.465 6.225
Sep 20, 2022 6.315 -0.125 -1.94% 6.440 6.570 6.270
Sep 19, 2022 6.350 0.180 2.92% 6.170 6.375 6.060
Sep 16, 2022 6.190 -0.340 -5.21% 6.530 6.550 6.125
Sep 15, 2022 6.575 0.195 3.06% 6.380 6.665 6.280
Sep 14, 2022 6.370 -0.590 -8.48% 6.960 6.960 6.335
Sep 13, 2022 7.440 -0.290 -3.75% 7.730 7.735 7.390
Sep 12, 2022 7.685 0.030 0.39% 7.655 7.745 7.565
Sep 9, 2022 7.530 -0.020 -0.26% 7.550 7.605 7.470
Sep 8, 2022 7.590 0.190 2.57% 7.400 7.755 7.390
Sep 7, 2022 7.325 0.175 2.45% 7.150 7.355 6.995
Sep 6, 2022 6.515 -0.015 -0.23% 6.530 6.660 6.425
Sep 5, 2022 6.510 -0.155 -2.33% 6.665 6.665 6.460