2727
Bán 1.88
Chênh lệch Chênh lệch0.05
Mua 1.94

Giao dịch Shanghai Electric Group Company Limited - biểu đồ giá 2727

Bán 1.88
Chênh lệch Chênh lệch0.05
Mua 1.94
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

2727 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 1.884 -0.008 -0.42% 1.892 1.897 1.882
May 26, 2022 1.880 0.008 0.43% 1.872 1.882 1.862
May 25, 2022 1.880 0.028 1.51% 1.852 1.887 1.852
May 24, 2022 1.853 -0.012 -0.64% 1.865 1.892 1.842
May 23, 2022 1.879 0.027 1.46% 1.852 1.902 1.852
May 20, 2022 1.861 -0.001 -0.05% 1.862 1.872 1.852
May 19, 2022 1.852 0.069 3.87% 1.783 1.882 1.783
May 18, 2022 1.813 0.020 1.12% 1.793 1.815 1.733
May 17, 2022 1.801 0.048 2.74% 1.753 1.803 1.753
May 16, 2022 1.755 0.012 0.69% 1.743 1.773 1.743
May 13, 2022 1.753 -0.010 -0.57% 1.763 1.783 1.713
May 12, 2022 1.763 -0.010 -0.56% 1.773 1.793 1.753
May 11, 2022 1.785 0.002 0.11% 1.783 1.813 1.783
May 10, 2022 1.768 0.035 2.02% 1.733 1.803 1.733
May 6, 2022 1.782 -0.031 -1.71% 1.813 1.844 1.773
May 5, 2022 1.857 -0.025 -1.33% 1.882 1.882 1.832
May 4, 2022 1.863 0.001 0.05% 1.862 1.893 1.852
May 3, 2022 1.852 0.000 0.00% 1.852 1.882 1.852
Apr 29, 2022 1.882 0.030 1.62% 1.852 1.889 1.832
Apr 28, 2022 1.832 0.020 1.10% 1.812 1.842 1.812