2727
Bán 1.55
Chênh lệch Chênh lệch0.04
Mua 1.59

Giao dịch Shanghai Electric Group Company Limited - biểu đồ giá 2727

Bán 1.55
Chênh lệch Chênh lệch0.04
Mua 1.59
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

2727 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 1.545 -0.040 -2.52% 1.585 1.585 1.525
Sep 29, 2022 1.565 -0.119 -7.07% 1.684 1.685 1.555
Sep 28, 2022 1.664 -0.069 -3.98% 1.733 1.761 1.664
Sep 27, 2022 1.725 -0.028 -1.60% 1.753 1.754 1.704
Sep 26, 2022 1.732 -0.021 -1.20% 1.753 1.763 1.723
Sep 23, 2022 1.766 -0.056 -3.07% 1.822 1.822 1.763
Sep 22, 2022 1.805 -0.017 -0.93% 1.822 1.822 1.793
Sep 21, 2022 1.816 -0.016 -0.87% 1.832 1.832 1.813
Sep 20, 2022 1.842 0.007 0.38% 1.835 1.862 1.832
Sep 19, 2022 1.832 -0.010 -0.54% 1.842 1.862 1.803
Sep 16, 2022 1.847 -0.055 -2.89% 1.902 1.907 1.842
Sep 15, 2022 1.902 0.000 0.00% 1.902 1.981 1.892
Sep 14, 2022 1.902 -0.020 -1.04% 1.922 1.924 1.882
Sep 13, 2022 1.929 -0.032 -1.63% 1.961 1.963 1.922
Sep 9, 2022 1.953 -0.048 -2.40% 2.001 2.001 1.931
Sep 8, 2022 1.961 0.020 1.03% 1.941 2.021 1.941
Sep 7, 2022 1.939 0.087 4.70% 1.852 1.971 1.852
Sep 6, 2022 1.862 0.000 0.00% 1.862 1.867 1.846
Sep 5, 2022 1.847 0.015 0.82% 1.832 1.872 1.832
Sep 2, 2022 1.835 0.002 0.11% 1.833 1.852 1.833