2313
Bán 94.6
Chênh lệch Chênh lệch1.5
Mua 96.1

Giao dịch Shenzhou International Group Holdings Limited - biểu đồ giá 2313

Bán 94.6
Chênh lệch Chênh lệch1.5
Mua 96.1
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

2313 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 30, 2022 94.6 2.4 2.60% 92.2 95.6 91.8
Jun 29, 2022 93.0 -1.8 -1.90% 94.8 94.8 92.2
Jun 28, 2022 97.3 3.9 4.18% 93.4 99.2 92.0
Jun 27, 2022 96.7 0.4 0.42% 96.3 98.3 94.0
Jun 24, 2022 95.4 4.7 5.18% 90.7 98.0 90.5
Jun 23, 2022 90.3 0.0 0.00% 90.3 91.3 87.6
Jun 22, 2022 90.7 -1.1 -1.20% 91.8 94.3 90.5
Jun 21, 2022 93.8 1.5 1.63% 92.3 94.5 91.4
Jun 20, 2022 91.6 1.2 1.33% 90.4 94.7 90.4
Jun 17, 2022 89.5 -2.6 -2.82% 92.1 92.8 89.3
Jun 16, 2022 93.3 -2.5 -2.61% 95.8 97.8 92.5
Jun 15, 2022 95.4 -1.8 -1.85% 97.2 98.6 94.6
Jun 14, 2022 97.3 -0.8 -0.82% 98.1 100.0 96.5
Jun 13, 2022 99.1 0.4 0.41% 98.7 101.2 98.1
Jun 10, 2022 103.0 -0.3 -0.29% 103.3 106.6 102.2
Jun 9, 2022 106.8 -2.8 -2.55% 109.6 111.3 106.2
Jun 8, 2022 110.4 -0.2 -0.18% 110.6 113.0 108.6
Jun 7, 2022 110.8 1.2 1.09% 109.6 112.1 108.8
Jun 6, 2022 110.9 5.2 4.92% 105.7 111.1 103.4
Jun 2, 2022 104.8 -0.5 -0.47% 105.3 106.0 103.2