SHIB/USD
Bán 0.00001100
Chênh lệch Chênh lệch0.00000037
Mua 0.00001137
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SHIB/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 0.00001098 0.00000003 0.27% 0.00001095 0.00001102 0.00001086
Sep 29, 2022 0.00001094 0.00000002 0.18% 0.00001092 0.00001105 0.00001072
Sep 28, 2022 0.00001091 -0.00000004 -0.37% 0.00001095 0.00001138 0.00001054
Sep 27, 2022 0.00001094 0.00000000 0.00% 0.00001094 0.00001137 0.00001068
Sep 26, 2022 0.00001094 0.00000011 1.02% 0.00001083 0.00001105 0.00001061
Sep 25, 2022 0.00001083 -0.00000023 -2.08% 0.00001106 0.00001138 0.00001068
Sep 24, 2022 0.00001107 0.00000017 1.56% 0.00001090 0.00001198 0.00001078
Sep 23, 2022 0.00001089 0.00000023 2.16% 0.00001066 0.00001116 0.00001032
Sep 22, 2022 0.00001063 0.00000044 4.32% 0.00001019 0.00001076 0.00001015
Sep 21, 2022 0.00001019 -0.00000014 -1.36% 0.00001033 0.00001090 0.00000994
Sep 20, 2022 0.00001033 -0.00000048 -4.44% 0.00001081 0.00001086 0.00001030
Sep 19, 2022 0.00001080 0.00000036 3.45% 0.00001044 0.00001092 0.00001033
Sep 18, 2022 0.00001043 -0.00000132 -11.23% 0.00001175 0.00001179 0.00000981
Sep 17, 2022 0.00001176 0.00000037 3.25% 0.00001139 0.00001182 0.00001139
Sep 16, 2022 0.00001139 -0.00000014 -1.21% 0.00001153 0.00001162 0.00001110
Sep 15, 2022 0.00001152 -0.00000049 -4.08% 0.00001201 0.00001206 0.00001135
Sep 14, 2022 0.00001201 0.00000010 0.84% 0.00001191 0.00001225 0.00001178
Sep 13, 2022 0.00001191 -0.00000078 -6.15% 0.00001269 0.00001287 0.00001175
Sep 12, 2022 0.00001268 -0.00000013 -1.01% 0.00001281 0.00001304 0.00001234
Sep 11, 2022 0.00001281 -0.00000027 -2.06% 0.00001308 0.00001328 0.00001237