SHIB/USD
Bán 0.00001054
Chênh lệch Chênh lệch0.00000036
Mua 0.00001090
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SHIB/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 0.00001144 0.00000003 0.26% 0.00001141 0.00001151 0.00001139
May 25, 2022 0.00001141 -0.00000014 -1.21% 0.00001155 0.00001172 0.00001133
May 24, 2022 0.00001155 0.00000006 0.52% 0.00001149 0.00001174 0.00001109
May 23, 2022 0.00001148 -0.00000023 -1.96% 0.00001171 0.00001275 0.00001132
May 22, 2022 0.00001171 0.00000015 1.30% 0.00001156 0.00001185 0.00001146
May 21, 2022 0.00001155 0.00000014 1.23% 0.00001141 0.00001181 0.00001116
May 20, 2022 0.00001141 -0.00000021 -1.81% 0.00001162 0.00001182 0.00001113
May 19, 2022 0.00001162 0.00000032 2.83% 0.00001130 0.00001192 0.00001104
May 18, 2022 0.00001130 -0.00000104 -8.43% 0.00001234 0.00001246 0.00001127
May 17, 2022 0.00001234 0.00000055 4.66% 0.00001179 0.00001255 0.00001178
May 16, 2022 0.00001178 -0.00000110 -8.54% 0.00001288 0.00001288 0.00001158
May 15, 2022 0.00001289 0.00000053 4.29% 0.00001236 0.00001289 0.00001180
May 14, 2022 0.00001235 -0.00000026 -2.06% 0.00001261 0.00001348 0.00001123
May 13, 2022 0.00001261 0.00000198 18.63% 0.00001063 0.00001416 0.00001035
May 12, 2022 0.00001064 -0.00000122 -10.29% 0.00001186 0.00001270 0.00000882
May 11, 2022 0.00001185 -0.00000411 -25.75% 0.00001596 0.00001657 0.00001085
May 10, 2022 0.00001598 0.00000217 15.71% 0.00001381 0.00001775 0.00001339
May 9, 2022 0.00001381 -0.00000442 -24.25% 0.00001823 0.00001847 0.00001361
May 8, 2022 0.00001823 -0.00000084 -4.40% 0.00001907 0.00001913 0.00001811
May 7, 2022 0.00001907 -0.00000074 -3.74% 0.00001981 0.00002003 0.00001852