SHOP
Bán 44.35
Chênh lệch Chênh lệch0.09
Mua 44.44

Giao dịch Shopify Cl A Sub Vtg - biểu đồ giá SHOP

Bán 44.35
Chênh lệch Chênh lệch0.09
Mua 44.44
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SHOP lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 20, 2023 43.44 -0.56 -1.27% 44.00 44.64 42.74
Mar 17, 2023 44.61 0.10 0.22% 44.51 45.34 43.71
Mar 16, 2023 44.60 0.92 2.11% 43.68 44.80 41.97
Mar 15, 2023 43.58 0.52 1.21% 43.06 43.65 41.97
Mar 14, 2023 43.67 2.36 5.71% 41.31 44.16 40.66
Mar 13, 2023 41.91 -0.47 -1.11% 42.38 42.75 39.51
Mar 10, 2023 41.51 -1.04 -2.44% 42.55 43.53 40.47
Mar 9, 2023 43.00 -0.53 -1.22% 43.53 45.93 42.69
Mar 8, 2023 43.53 1.12 2.64% 42.41 43.77 41.97
Mar 7, 2023 42.41 -0.85 -1.96% 43.26 43.64 42.18
Mar 6, 2023 43.26 -0.17 -0.39% 43.43 44.01 41.96
Mar 3, 2023 43.37 2.32 5.65% 41.05 43.44 41.05
Mar 2, 2023 41.05 1.04 2.60% 40.01 41.36 38.78
Mar 1, 2023 40.01 -0.57 -1.40% 40.58 41.51 39.86
Feb 28, 2023 40.78 0.37 0.92% 40.41 41.31 40.06
Feb 27, 2023 40.15 -0.81 -1.98% 40.96 41.55 39.70
Feb 24, 2023 40.22 -2.00 -4.74% 42.22 42.25 39.82
Feb 23, 2023 42.16 -0.02 -0.05% 42.18 42.81 40.88
Feb 22, 2023 42.18 0.58 1.39% 41.60 42.88 40.98
Feb 21, 2023 41.66 -0.97 -2.28% 42.63 43.00 41.10