LIGHT
Bán 37.335
Chênh lệch Chênh lệch0.170
Mua 37.505

Giao dịch Signify N.V. - biểu đồ giá LIGHT

Bán 37.335
Chênh lệch Chênh lệch0.170
Mua 37.505
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

LIGHT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 36.825 0.420 1.15% 36.405 36.915 36.010
May 25, 2022 36.415 0.805 2.26% 35.610 36.495 35.560
May 24, 2022 35.490 -0.810 -2.23% 36.300 36.300 35.300
May 23, 2022 36.685 0.470 1.30% 36.215 36.775 35.920
May 20, 2022 35.460 0.835 2.41% 34.625 35.970 34.620
May 19, 2022 34.520 -1.565 -4.34% 36.085 36.085 33.640
May 18, 2022 36.665 -0.290 -0.78% 36.955 37.975 36.635
May 17, 2022 36.745 0.710 1.97% 36.035 36.945 36.010
May 16, 2022 35.850 -0.405 -1.12% 36.255 36.365 35.630
May 13, 2022 36.355 1.065 3.02% 35.290 36.675 35.290
May 12, 2022 35.070 0.305 0.88% 34.765 35.200 33.680
May 11, 2022 34.930 -0.465 -1.31% 35.395 35.660 33.950
May 10, 2022 35.110 -1.045 -2.89% 36.155 36.725 35.080
May 9, 2022 35.850 -0.605 -1.66% 36.455 37.175 35.580
May 6, 2022 37.095 0.065 0.18% 37.030 37.305 36.345
May 5, 2022 37.175 -1.075 -2.81% 38.250 39.170 37.135
May 4, 2022 37.955 -1.165 -2.98% 39.120 39.210 37.815
May 3, 2022 39.050 -0.015 -0.04% 39.065 40.270 38.665
May 2, 2022 38.970 -0.860 -2.16% 39.830 40.260 36.935
Apr 29, 2022 40.530 1.085 2.75% 39.445 41.280 39.395