Silver
Bán 22.702
Chênh lệch Chênh lệch0.031
Mua 22.733

Giao dịch Silver Spot - biểu đồ giá Silver

Bán 22.702
Chênh lệch Chênh lệch0.031
Mua 22.733
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Silver lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 8, 2022 22.583 -0.126 -0.55% 22.709 22.710 22.535
Dec 7, 2022 22.708 0.539 2.43% 22.169 22.802 22.078
Dec 6, 2022 22.169 -0.071 -0.32% 22.240 22.592 22.015
Dec 5, 2022 22.240 -0.995 -4.28% 23.235 23.508 22.154
Dec 4, 2022 23.237 0.182 0.79% 23.055 23.258 23.050
Dec 2, 2022 23.134 0.447 1.97% 22.687 23.221 22.265
Dec 1, 2022 22.687 0.354 1.59% 22.333 22.769 22.031
Nov 30, 2022 22.334 1.127 5.31% 21.207 22.394 21.186
Nov 29, 2022 21.207 0.299 1.43% 20.908 21.435 20.887
Nov 28, 2022 20.908 -0.361 -1.70% 21.269 21.605 20.856
Nov 27, 2022 21.270 -0.021 -0.10% 21.291 21.358 21.255
Nov 25, 2022 21.438 -0.042 -0.20% 21.480 21.539 21.143
Nov 24, 2022 21.481 -0.087 -0.40% 21.568 21.663 21.446
Nov 23, 2022 21.567 0.496 2.35% 21.071 21.585 20.898
Nov 22, 2022 21.072 0.224 1.07% 20.848 21.323 20.835
Nov 21, 2022 20.849 -0.139 -0.66% 20.988 20.991 20.570
Nov 20, 2022 20.987 0.014 0.07% 20.973 20.992 20.952
Nov 18, 2022 20.928 -0.025 -0.12% 20.953 21.279 20.829
Nov 17, 2022 20.952 -0.459 -2.14% 21.411 21.455 20.744
Nov 16, 2022 21.412 -0.165 -0.76% 21.577 22.034 21.380