Silver
Bán 22.103
Chênh lệch Chênh lệch0.038
Mua 22.141

Giao dịch Silver Spot - biểu đồ giá Silver

Bán 22.103
Chênh lệch Chênh lệch0.038
Mua 22.141
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

Silver lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 22.103 0.099 0.45% 22.004 22.431 21.928
May 26, 2022 22.005 0.037 0.17% 21.968 22.058 21.713
May 25, 2022 21.968 -0.149 -0.67% 22.117 22.132 21.728
May 24, 2022 22.117 0.375 1.72% 21.742 22.192 21.656
May 23, 2022 21.742 -0.052 -0.24% 21.794 22.176 21.662
May 22, 2022 21.795 -0.022 -0.10% 21.817 21.850 21.765
May 20, 2022 21.735 -0.154 -0.70% 21.889 22.067 21.594
May 19, 2022 21.888 0.560 2.63% 21.328 21.979 21.268
May 18, 2022 21.328 -0.292 -1.35% 21.620 21.737 21.284
May 17, 2022 21.621 0.038 0.18% 21.583 21.902 21.497
May 16, 2022 21.584 0.401 1.89% 21.183 21.670 20.830
May 13, 2022 21.107 0.308 1.48% 20.799 21.109 20.442
May 12, 2022 20.800 -0.728 -3.38% 21.528 21.646 20.596
May 11, 2022 21.527 0.274 1.29% 21.253 21.948 21.227
May 10, 2022 21.253 -0.555 -2.54% 21.808 22.087 21.172
May 9, 2022 21.808 -0.457 -2.05% 22.265 22.311 21.678
May 8, 2022 22.266 -0.057 -0.26% 22.323 22.358 22.264
May 6, 2022 22.348 -0.094 -0.42% 22.442 22.628 22.088
May 5, 2022 22.443 -0.550 -2.39% 22.993 23.268 22.307
May 4, 2022 22.993 0.409 1.81% 22.584 23.083 22.201