0338
Bán 1.22
Chênh lệch Chênh lệch0.04
Mua 1.26

Giao dịch Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited - biểu đồ giá 0338

Bán 1.22
Chênh lệch Chênh lệch0.04
Mua 1.26
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0338 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 11, 2022 1.229 -0.008 -0.65% 1.237 1.237 1.227
Aug 10, 2022 1.228 -0.019 -1.52% 1.247 1.247 1.227
Aug 9, 2022 1.240 -0.017 -1.35% 1.257 1.257 1.227
Aug 8, 2022 1.239 0.021 1.72% 1.218 1.247 1.216
Aug 5, 2022 1.218 0.010 0.83% 1.208 1.218 1.208
Aug 4, 2022 1.209 -0.009 -0.74% 1.218 1.218 1.198
Aug 3, 2022 1.218 -0.009 -0.73% 1.227 1.235 1.217
Aug 2, 2022 1.229 -0.038 -3.00% 1.267 1.267 1.227
Aug 1, 2022 1.268 -0.009 -0.70% 1.277 1.277 1.267
Jul 29, 2022 1.269 -0.008 -0.63% 1.277 1.297 1.267
Jul 28, 2022 1.272 0.005 0.39% 1.267 1.287 1.267
Jul 27, 2022 1.265 -0.002 -0.16% 1.267 1.277 1.257
Jul 26, 2022 1.259 -0.008 -0.63% 1.267 1.267 1.257
Jul 25, 2022 1.259 -0.010 -0.79% 1.269 1.277 1.257
Jul 22, 2022 1.269 -0.018 -1.40% 1.287 1.287 1.267
Jul 21, 2022 1.279 -0.008 -0.62% 1.287 1.287 1.277
Jul 20, 2022 1.288 0.011 0.86% 1.277 1.295 1.277
Jul 19, 2022 1.275 0.018 1.43% 1.257 1.277 1.257
Jul 18, 2022 1.266 0.019 1.52% 1.247 1.267 1.247
Jul 15, 2022 1.257 -0.020 -1.57% 1.277 1.277 1.257