SSA
Bán 4.488
Chênh lệch Chênh lệch0.027
Mua 4.515

Giao dịch Sistema Pjsfc GDR - biểu đồ giá SSA

Bán 4.488
Chênh lệch Chênh lệch0.027
Mua 4.515
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SSA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Mar 14, 2022 4.488 0.000 0.00% 4.488 4.488 4.488
Mar 2, 2022 4.488 0.000 0.00% 4.488 4.500 4.488
Mar 1, 2022 3.522 -0.165 -4.48% 3.687 3.735 3.445
Feb 28, 2022 2.118 -2.622 -55.32% 4.740 4.858 2.113
Feb 25, 2022 4.755 1.764 58.98% 2.991 5.089 2.903
Feb 24, 2022 3.006 -1.023 -25.39% 4.029 4.056 2.492
Feb 23, 2022 4.191 -0.297 -6.62% 4.488 4.490 4.189
Feb 22, 2022 4.515 0.928 25.87% 3.587 4.520 3.507
Feb 21, 2022 4.241 -0.788 -15.67% 5.029 5.029 4.041
Feb 18, 2022 4.927 -0.387 -7.28% 5.314 5.344 4.882
Feb 17, 2022 5.234 -0.184 -3.40% 5.418 5.438 5.189
Feb 16, 2022 5.543 -0.080 -1.42% 5.623 5.623 5.463
Feb 15, 2022 5.239 0.235 4.70% 5.004 5.299 4.994
Feb 14, 2022 4.868 -0.034 -0.69% 4.902 5.029 4.758
Feb 11, 2022 5.134 -0.210 -3.93% 5.344 5.403 5.104
Feb 10, 2022 5.423 0.059 1.10% 5.364 5.453 5.334
Feb 9, 2022 5.393 0.039 0.73% 5.354 5.413 5.334
Feb 8, 2022 5.174 0.090 1.77% 5.084 5.244 5.084
Feb 7, 2022 5.064 -0.150 -2.88% 5.214 5.234 5.064
Feb 4, 2022 5.134 -0.090 -1.72% 5.224 5.264 5.074