SIX
Bán 29.92
Chênh lệch Chênh lệch0.16
Mua 30.08

Giao dịch Six Flags Entertainment - biểu đồ giá SIX

Bán 29.92
Chênh lệch Chênh lệch0.16
Mua 30.08
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SIX lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 29.69 1.55 5.51% 28.14 30.26 28.14
May 25, 2022 28.25 1.89 7.17% 26.36 28.50 26.36
May 24, 2022 26.51 -0.96 -3.49% 27.47 27.57 26.10
May 23, 2022 27.94 -0.34 -1.20% 28.28 28.54 27.38
May 20, 2022 27.98 -0.81 -2.81% 28.79 29.12 27.19
May 19, 2022 28.80 0.16 0.56% 28.64 29.73 28.64
May 18, 2022 28.95 0.36 1.26% 28.59 29.88 28.57
May 17, 2022 28.29 -0.29 -1.01% 28.58 29.06 27.54
May 16, 2022 28.18 -0.50 -1.74% 28.68 29.69 28.16
May 13, 2022 29.13 0.25 0.87% 28.88 29.99 28.58
May 12, 2022 28.25 -1.67 -5.58% 29.92 30.39 26.76
May 11, 2022 29.70 -0.75 -2.46% 30.45 32.18 29.51
May 10, 2022 30.95 0.34 1.11% 30.61 32.15 30.32
May 9, 2022 30.59 -2.82 -8.44% 33.41 33.65 30.29
May 6, 2022 34.00 -0.17 -0.50% 34.17 35.00 32.93
May 5, 2022 34.36 -1.04 -2.94% 35.40 36.12 33.89
May 4, 2022 36.20 -0.95 -2.56% 37.15 37.64 34.29
May 3, 2022 37.08 -0.55 -1.46% 37.63 37.64 36.27
May 2, 2022 37.60 -0.74 -1.93% 38.34 38.52 36.42
Apr 29, 2022 38.21 -0.97 -2.48% 39.18 39.60 37.95