SWKS
Bán 89.38
Chênh lệch Chênh lệch0.22
Mua 89.60

Giao dịch Skyworks Solutions, Inc. - biểu đồ giá SWKS

Bán 89.38
Chênh lệch Chênh lệch0.22
Mua 89.60
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SWKS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 29, 2022 89.38 0.43 0.48% 88.95 89.45 88.37
Sep 28, 2022 92.82 1.64 1.80% 91.18 93.34 91.18
Sep 27, 2022 93.16 -0.47 -0.50% 93.63 94.70 91.75
Sep 26, 2022 92.73 -1.34 -1.42% 94.07 95.51 92.54
Sep 23, 2022 94.24 -0.10 -0.11% 94.34 95.26 92.43
Sep 22, 2022 95.56 -1.92 -1.97% 97.48 97.91 94.75
Sep 21, 2022 97.67 -0.43 -0.44% 98.10 102.10 97.66
Sep 20, 2022 98.06 -0.07 -0.07% 98.13 99.20 97.20
Sep 19, 2022 99.69 1.97 2.02% 97.72 100.92 97.72
Sep 16, 2022 99.79 0.66 0.67% 99.13 100.61 97.25
Sep 15, 2022 100.11 0.65 0.65% 99.46 102.79 99.30
Sep 14, 2022 99.92 1.63 1.66% 98.29 100.14 97.36
Sep 13, 2022 97.80 -1.87 -1.88% 99.67 100.99 97.38
Sep 12, 2022 103.55 0.50 0.49% 103.05 104.11 102.25
Sep 9, 2022 102.55 2.12 2.11% 100.43 102.94 100.43
Sep 8, 2022 99.80 1.55 1.58% 98.25 100.09 96.87
Sep 7, 2022 99.21 1.26 1.29% 97.95 99.70 97.34
Sep 6, 2022 97.57 -0.76 -0.77% 98.33 98.96 96.30
Sep 2, 2022 98.31 -2.66 -2.63% 100.97 101.39 97.60
Sep 1, 2022 99.50 3.20 3.32% 96.30 99.73 95.95