SNX/USD
Bán 2.340
Chênh lệch Chênh lệch0.018
Mua 2.358
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SNX/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 2.370 -0.053 -2.19% 2.423 2.469 2.311
Jun 27, 2022 2.424 -0.234 -8.80% 2.658 2.789 2.391
Jun 26, 2022 2.655 -0.188 -6.61% 2.843 2.971 2.645
Jun 25, 2022 2.843 -0.173 -5.74% 3.016 3.059 2.769
Jun 24, 2022 3.016 -0.083 -2.68% 3.099 3.319 2.945
Jun 23, 2022 3.099 0.141 4.77% 2.958 3.230 2.925
Jun 22, 2022 2.957 -0.155 -4.98% 3.112 3.631 2.947
Jun 21, 2022 3.113 -0.134 -4.13% 3.247 3.372 2.868
Jun 20, 2022 3.248 1.166 56.00% 2.082 3.422 1.961
Jun 19, 2022 2.080 0.532 34.37% 1.548 2.190 1.478
Jun 18, 2022 1.545 -0.162 -9.49% 1.707 1.741 1.421
Jun 17, 2022 1.707 -0.028 -1.61% 1.735 1.798 1.694
Jun 16, 2022 1.736 -0.209 -10.75% 1.945 2.008 1.705
Jun 15, 2022 1.946 0.099 5.36% 1.847 1.978 1.617
Jun 14, 2022 1.846 -0.053 -2.79% 1.899 1.935 1.680
Jun 13, 2022 1.824 -0.386 -17.47% 2.210 2.264 1.743
Jun 12, 2022 2.211 -0.109 -4.70% 2.320 2.336 2.174
Jun 11, 2022 2.321 -0.119 -4.88% 2.440 2.528 2.259
Jun 10, 2022 2.440 -0.243 -9.06% 2.683 2.728 2.429
Jun 9, 2022 2.682 0.057 2.17% 2.625 2.785 2.588