SQM
Bán 106.77
Chênh lệch Chênh lệch0.71
Mua 107.48

Giao dịch Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - biểu đồ giá SQM

Bán 106.77
Chênh lệch Chênh lệch0.71
Mua 107.48
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SQM lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 100.64 0.76 0.76% 99.88 101.23 97.22
May 24, 2022 99.90 1.17 1.19% 98.73 100.94 96.67
May 23, 2022 101.02 4.55 4.72% 96.47 101.24 94.10
May 20, 2022 95.18 -2.07 -2.13% 97.25 98.53 89.49
May 19, 2022 94.84 3.07 3.35% 91.77 96.22 90.20
May 18, 2022 89.89 1.78 2.02% 88.11 92.81 88.00
May 17, 2022 89.40 4.13 4.84% 85.27 90.07 85.21
May 16, 2022 83.18 0.02 0.02% 83.16 87.08 83.03
May 13, 2022 83.20 5.71 7.37% 77.49 83.36 77.49
May 12, 2022 76.05 3.07 4.21% 72.98 77.65 72.79
May 11, 2022 75.31 1.37 1.85% 73.94 78.96 73.69
May 10, 2022 74.12 -1.72 -2.27% 75.84 76.93 72.46
May 9, 2022 74.24 -1.27 -1.68% 75.51 76.35 73.87
May 6, 2022 78.63 -0.13 -0.17% 78.76 80.08 76.03
May 5, 2022 80.02 -1.73 -2.12% 81.75 83.45 79.10
May 4, 2022 79.96 3.26 4.25% 76.70 80.12 74.47
May 3, 2022 74.56 1.29 1.76% 73.27 74.95 71.64
May 2, 2022 72.71 0.63 0.87% 72.08 73.30 71.02
Apr 29, 2022 73.55 -0.76 -1.02% 74.31 77.17 73.12
Apr 28, 2022 74.08 0.39 0.53% 73.69 74.60 71.04