GLE
Bán 24.865
Chênh lệch Chênh lệch0.140
Mua 25.005

Giao dịch Societe Generale - biểu đồ giá GLE

Bán 24.865
Chênh lệch Chênh lệch0.140
Mua 25.005
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GLE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 24.965 0.350 1.42% 24.615 24.965 24.485
May 25, 2022 24.700 0.670 2.79% 24.030 24.780 23.825
May 24, 2022 25.510 0.305 1.21% 25.205 25.790 25.015
May 23, 2022 25.325 0.480 1.93% 24.845 25.370 24.685
May 20, 2022 24.365 -0.355 -1.44% 24.720 25.015 24.270
May 19, 2022 24.370 0.400 1.67% 23.970 24.695 23.865
May 18, 2022 23.895 -0.415 -1.71% 24.310 24.665 23.805
May 17, 2022 23.960 0.530 2.26% 23.430 24.225 23.365
May 16, 2022 23.115 0.060 0.26% 23.055 23.360 22.860
May 13, 2022 23.250 0.035 0.15% 23.215 23.425 22.835
May 12, 2022 22.790 0.710 3.22% 22.080 22.935 22.050
May 11, 2022 22.625 0.490 2.21% 22.135 22.830 21.990
May 10, 2022 21.995 -0.195 -0.88% 22.190 22.370 21.950
May 9, 2022 21.970 -0.315 -1.41% 22.285 22.615 21.960
May 6, 2022 22.405 -0.025 -0.11% 22.430 22.815 22.240
May 5, 2022 22.415 -1.470 -6.15% 23.885 23.950 22.330
May 4, 2022 22.975 -0.525 -2.23% 23.500 23.560 22.895
May 3, 2022 23.360 0.500 2.19% 22.860 23.470 22.810
May 2, 2022 22.465 -0.470 -2.05% 22.935 23.080 21.745
Apr 29, 2022 23.085 -0.105 -0.45% 23.190 23.430 22.835