GLE
Bán 20.450
Chênh lệch Chênh lệch0.120
Mua 20.570

Giao dịch Societe Generale - biểu đồ giá GLE

Bán 20.450
Chênh lệch Chênh lệch0.120
Mua 20.570
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

GLE lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 20.450 0.285 1.41% 20.165 20.595 20.130
Sep 29, 2022 20.015 -0.905 -4.33% 20.920 20.920 20.010
Sep 28, 2022 20.935 -0.810 -3.72% 21.745 21.870 20.685
Sep 27, 2022 21.895 -0.455 -2.04% 22.350 22.385 21.795
Sep 26, 2022 22.095 -0.170 -0.76% 22.265 22.535 21.825
Sep 23, 2022 22.540 -0.700 -3.01% 23.240 23.295 22.405
Sep 22, 2022 23.555 0.825 3.63% 22.730 23.815 22.700
Sep 21, 2022 23.085 0.110 0.48% 22.975 23.230 22.795
Sep 20, 2022 23.420 -0.630 -2.62% 24.050 24.160 23.375
Sep 19, 2022 23.955 0.135 0.57% 23.820 24.100 23.530
Sep 16, 2022 23.975 -0.195 -0.81% 24.170 24.225 23.715
Sep 15, 2022 24.390 0.015 0.06% 24.375 24.685 24.215
Sep 14, 2022 24.205 0.195 0.81% 24.010 24.450 23.960
Sep 13, 2022 24.080 -0.360 -1.47% 24.440 24.570 24.000
Sep 12, 2022 24.315 0.370 1.55% 23.945 24.450 23.915
Sep 9, 2022 23.730 0.420 1.80% 23.310 23.960 23.260
Sep 8, 2022 23.035 0.395 1.74% 22.640 23.185 22.465
Sep 7, 2022 22.480 0.200 0.90% 22.280 22.530 22.045
Sep 6, 2022 22.605 0.075 0.33% 22.530 22.900 22.325
Sep 5, 2022 22.465 0.075 0.33% 22.390 22.485 22.125