CHZ/USD
Bán 0.10573
Chênh lệch Chênh lệch0.00291
Mua 0.10864
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

CHZ/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.11579 0.00821 7.63% 0.10758 0.11706 0.10649
Jun 27, 2022 0.10757 0.01061 10.94% 0.09696 0.11071 0.09640
Jun 26, 2022 0.09696 -0.00647 -6.26% 0.10343 0.10507 0.09560
Jun 25, 2022 0.10343 0.00382 3.83% 0.09961 0.10462 0.09488
Jun 24, 2022 0.09961 0.00335 3.48% 0.09626 0.10193 0.09593
Jun 23, 2022 0.09626 0.00584 6.46% 0.09042 0.09711 0.09001
Jun 22, 2022 0.09042 -0.00347 -3.70% 0.09389 0.09458 0.08896
Jun 21, 2022 0.09401 0.00214 2.33% 0.09187 0.09882 0.09079
Jun 20, 2022 0.09178 -0.00010 -0.11% 0.09188 0.09383 0.08626
Jun 19, 2022 0.09188 0.00640 7.49% 0.08548 0.09263 0.08143
Jun 18, 2022 0.08543 -0.00770 -8.27% 0.09313 0.09477 0.07889
Jun 17, 2022 0.09301 0.00211 2.32% 0.09090 0.09924 0.08978
Jun 16, 2022 0.09079 -0.01048 -10.35% 0.10127 0.10300 0.08793
Jun 15, 2022 0.10132 0.00855 9.22% 0.09277 0.10141 0.08404
Jun 14, 2022 0.09281 0.00100 1.09% 0.09181 0.09738 0.08484
Jun 13, 2022 0.09294 -0.00280 -2.92% 0.09574 0.09793 0.08307
Jun 12, 2022 0.09579 -0.00712 -6.92% 0.10291 0.10425 0.09288
Jun 11, 2022 0.10291 -0.00932 -8.30% 0.11223 0.11655 0.10024
Jun 10, 2022 0.11223 -0.00593 -5.02% 0.11816 0.11913 0.10934
Jun 9, 2022 0.11823 -0.00038 -0.32% 0.11861 0.12075 0.11530