SOW
Bán 31.145
Chênh lệch Chênh lệch0.210
Mua 31.355

Giao dịch Software AG - biểu đồ giá SOW

Bán 31.145
Chênh lệch Chênh lệch0.210
Mua 31.355
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SOW lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 31.165 0.350 1.14% 30.815 31.325 30.815
May 26, 2022 30.765 0.535 1.77% 30.230 30.785 30.190
May 25, 2022 30.330 0.110 0.36% 30.220 30.330 29.930
May 24, 2022 29.890 0.050 0.17% 29.840 30.230 29.670
May 23, 2022 30.010 -0.280 -0.92% 30.290 30.425 29.800
May 20, 2022 30.090 0.270 0.91% 29.820 30.230 29.770
May 19, 2022 29.670 0.920 3.20% 28.750 29.710 28.750
May 18, 2022 29.350 -0.180 -0.61% 29.530 29.750 29.040
May 17, 2022 30.190 0.460 1.55% 29.730 30.410 29.490
May 16, 2022 29.360 0.390 1.35% 28.970 29.590 28.870
May 13, 2022 29.210 0.790 2.78% 28.420 29.310 28.420
May 12, 2022 28.600 1.155 4.21% 27.445 28.710 27.345
May 11, 2022 28.015 -0.100 -0.36% 28.115 28.510 27.445
May 10, 2022 28.215 0.050 0.18% 28.165 28.730 28.005
May 9, 2022 28.055 -0.835 -2.89% 28.890 28.910 27.855
May 6, 2022 28.850 -0.080 -0.28% 28.930 29.430 28.610
May 5, 2022 29.420 -1.165 -3.81% 30.585 30.585 29.370
May 4, 2022 29.430 0.410 1.41% 29.020 29.470 28.960
May 3, 2022 29.070 -0.530 -1.79% 29.600 30.250 28.810
May 2, 2022 29.370 0.200 0.69% 29.170 29.570 28.920