SOL/USD
Bán 33.7187
Chênh lệch Chênh lệch0.9281
Mua 34.6468
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SOL/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Oct 4, 2022 32.7086 0.2563 0.79% 32.4523 32.7438 32.3967
Oct 3, 2022 32.4522 0.8273 2.62% 31.6249 32.7802 31.3300
Oct 2, 2022 31.6245 -0.3827 -1.20% 32.0072 32.5593 31.4479
Oct 1, 2022 32.0073 -0.7913 -2.41% 32.7986 32.7986 31.9303
Sep 30, 2022 32.8000 -0.6696 -2.00% 33.4696 34.7275 32.2018
Sep 29, 2022 33.4693 0.6591 2.01% 32.8102 33.9518 32.2070
Sep 28, 2022 32.8105 0.5688 1.76% 32.2417 33.3333 31.2136
Sep 27, 2022 32.2396 -1.1865 -3.55% 33.4261 34.9231 31.6477
Sep 26, 2022 33.4260 1.5336 4.81% 31.8924 33.4794 31.4503
Sep 25, 2022 31.8935 -1.0383 -3.15% 32.9318 33.5944 31.4446
Sep 24, 2022 32.9317 -0.3312 -1.00% 33.2629 34.2911 32.7022
Sep 14, 2022 33.1070 0.5638 1.73% 32.5432 33.4483 32.2485
Sep 13, 2022 32.5435 -4.3930 -11.89% 36.9365 38.4261 32.4895
Sep 12, 2022 36.9366 2.4110 6.98% 34.5256 37.8282 33.9558
Sep 11, 2022 34.5272 -0.0433 -0.13% 34.5705 35.5208 33.6143
Sep 10, 2022 34.5706 0.3540 1.03% 34.2166 34.9232 33.8256
Sep 9, 2022 34.2162 1.0546 3.18% 33.1616 35.4318 33.1396
Sep 8, 2022 33.1590 0.9053 2.81% 32.2537 33.5001 31.5932
Sep 7, 2022 32.2537 1.7909 5.88% 30.4628 32.4905 29.9204
Sep 6, 2022 30.4629 -1.2698 -4.00% 31.7327 33.3937 30.0443