SWN
Bán 6.04
Chênh lệch Chênh lệch0.13
Mua 6.17

Giao dịch Southwestern Energy - biểu đồ giá SWN

Bán 6.04
Chênh lệch Chênh lệch0.13
Mua 6.17
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SWN lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 28, 2022 6.269 0.327 5.50% 5.942 6.309 5.902
Sep 27, 2022 5.982 -0.059 -0.98% 6.041 6.200 5.902
Sep 26, 2022 5.952 -0.217 -3.52% 6.169 6.219 5.912
Sep 23, 2022 6.209 -0.139 -2.19% 6.348 6.388 6.051
Sep 22, 2022 6.715 -0.366 -5.17% 7.081 7.210 6.695
Sep 21, 2022 6.932 -0.406 -5.53% 7.338 7.368 6.923
Sep 20, 2022 7.140 0.029 0.41% 7.111 7.210 7.012
Sep 19, 2022 7.170 0.247 3.57% 6.923 7.200 6.913
Sep 16, 2022 7.131 -0.365 -4.87% 7.496 7.527 6.962
Sep 15, 2022 7.576 -0.138 -1.79% 7.714 7.794 7.537
Sep 14, 2022 7.943 0.090 1.15% 7.853 8.190 7.675
Sep 13, 2022 7.606 0.099 1.32% 7.507 7.665 7.457
Sep 12, 2022 7.646 -0.009 -0.12% 7.655 7.655 7.477
Sep 9, 2022 7.556 0.158 2.14% 7.398 7.616 7.329
Sep 8, 2022 7.220 0.080 1.12% 7.140 7.259 6.962
Sep 7, 2022 7.101 0.218 3.17% 6.883 7.131 6.863
Sep 6, 2022 7.160 -0.198 -2.69% 7.358 7.477 7.150
Sep 2, 2022 7.299 -0.099 -1.34% 7.398 7.448 7.101
Sep 1, 2022 7.150 -0.050 -0.69% 7.200 7.517 7.150
Aug 31, 2022 7.418 0.604 8.86% 6.814 7.497 6.814