SP35
Bán 8399.3
Chênh lệch Chênh lệch12.1
Mua 8411.4

Giao dịch Spain 35 - biểu đồ giá SP35

Bán 8399.3
Chênh lệch Chênh lệch12.1
Mua 8411.4
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SP35 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 1, 2022 8399.3 -36.2 -0.43% 8435.5 8462.8 8372.8
Nov 30, 2022 8377.3 19.9 0.24% 8357.4 8377.5 8297.6
Nov 29, 2022 8347.9 19.2 0.23% 8328.7 8365.2 8275.6
Nov 28, 2022 8308.7 -69.4 -0.83% 8378.1 8391.1 8306.5
Nov 25, 2022 8405.1 30.5 0.36% 8374.6 8420.2 8371.6
Nov 24, 2022 8377.9 60.1 0.72% 8317.8 8409.4 8317.8
Nov 23, 2022 8296.3 -38.4 -0.46% 8334.7 8345.7 8282.3
Nov 22, 2022 8324.2 122.3 1.49% 8201.9 8340.0 8188.9
Nov 21, 2022 8208.9 111.5 1.38% 8097.4 8212.4 8092.4
Nov 18, 2022 8102.2 39.8 0.49% 8062.4 8121.7 8040.4
Nov 17, 2022 8047.4 -67.8 -0.84% 8115.2 8132.2 7977.9
Nov 16, 2022 8084.0 -80.9 -0.99% 8164.9 8189.4 8068.9
Nov 15, 2022 8103.9 -52.6 -0.64% 8156.5 8201.9 8080.4
Nov 14, 2022 8160.3 48.4 0.60% 8111.9 8207.0 8104.0
Nov 11, 2022 8123.4 -60.1 -0.73% 8183.5 8188.5 8065.9
Nov 10, 2022 8134.5 124.5 1.55% 8010.0 8172.5 7968.1
Nov 9, 2022 8004.5 45.3 0.57% 7959.2 8056.0 7954.7
Nov 8, 2022 7953.5 6.8 0.09% 7946.7 8004.2 7915.2
Nov 7, 2022 7948.2 -0.2 -0.00% 7948.4 7985.9 7887.9
Nov 4, 2022 7948.2 61.9 0.78% 7886.3 8002.2 7820.8