SPOT
Bán 90.12
Chênh lệch Chênh lệch2.53
Mua 92.65

Giao dịch Spotify Technology SA - biểu đồ giá SPOT

Bán 90.12
Chênh lệch Chênh lệch2.53
Mua 92.65
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SPOT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 26, 2022 87.84 0.04 0.05% 87.80 91.47 87.43
Sep 23, 2022 89.28 -1.75 -1.92% 91.03 91.94 87.56
Sep 22, 2022 95.24 0.12 0.13% 95.12 95.40 89.83
Sep 21, 2022 94.82 -1.80 -1.86% 96.62 99.04 94.82
Sep 20, 2022 96.62 -1.91 -1.94% 98.53 99.02 95.82
Sep 19, 2022 97.05 -1.17 -1.19% 98.22 100.02 95.82
Sep 16, 2022 99.75 -1.94 -1.91% 101.69 102.41 98.80
Sep 15, 2022 101.36 -1.53 -1.49% 102.89 105.17 98.34
Sep 14, 2022 102.55 0.98 0.96% 101.57 102.65 98.42
Sep 13, 2022 101.71 -9.44 -8.49% 111.15 112.48 100.81
Sep 12, 2022 110.97 1.01 0.92% 109.96 112.82 108.65
Sep 9, 2022 110.00 4.96 4.72% 105.04 110.28 103.80
Sep 8, 2022 103.67 -0.90 -0.86% 104.57 106.36 100.91
Sep 7, 2022 103.48 1.55 1.52% 101.93 106.06 99.81
Sep 6, 2022 100.54 -3.72 -3.57% 104.26 105.31 100.37
Sep 2, 2022 103.79 -1.25 -1.19% 105.04 107.86 101.58
Sep 1, 2022 103.75 -1.65 -1.57% 105.40 107.37 101.97
Aug 31, 2022 105.80 -0.80 -0.75% 106.60 109.90 104.80
Aug 30, 2022 106.64 -3.08 -2.81% 109.72 110.79 104.80
Aug 29, 2022 108.07 2.19 2.07% 105.88 110.42 104.80