SRM/USD
Bán 0.9495
Chênh lệch Chênh lệch0.0290
Mua 0.9785
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SRM/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.9685 0.0180 1.89% 0.9505 0.9855 0.9396
Jun 27, 2022 0.9495 0.0179 1.92% 0.9316 0.9755 0.9096
Jun 26, 2022 0.9326 -0.0209 -2.19% 0.9535 1.0254 0.9086
Jun 25, 2022 0.9525 0.0279 3.02% 0.9246 0.9625 0.9017
Jun 24, 2022 0.9246 0.0349 3.92% 0.8897 0.9466 0.8727
Jun 23, 2022 0.8877 0.0369 4.34% 0.8508 0.8977 0.8368
Jun 22, 2022 0.8508 -0.0339 -3.83% 0.8847 0.8897 0.8288
Jun 21, 2022 0.8847 0.0100 1.14% 0.8747 0.9266 0.8548
Jun 20, 2022 0.8747 0.0269 3.17% 0.8478 0.8967 0.7999
Jun 19, 2022 0.8468 0.0269 3.28% 0.8199 0.8488 0.7331
Jun 18, 2022 0.8179 -0.0588 -6.71% 0.8767 0.8887 0.7720
Jun 17, 2022 0.8767 0.0259 3.04% 0.8508 0.9037 0.8328
Jun 16, 2022 0.8508 -0.1187 -12.24% 0.9695 0.9695 0.8278
Jun 15, 2022 0.9695 0.0648 7.16% 0.9047 0.9695 0.8239
Jun 14, 2022 0.9037 0.0399 4.62% 0.8638 0.9086 0.8009
Jun 13, 2022 0.8478 -0.1267 -13.00% 0.9745 0.9775 0.8239
Jun 12, 2022 1.0144 0.0778 8.31% 0.9366 1.0872 0.8807
Jun 11, 2022 0.9356 0.0070 0.75% 0.9286 0.9655 0.8518
Jun 10, 2022 0.9296 -0.0798 -7.91% 1.0094 1.0144 0.9196
Jun 9, 2022 1.0104 0.0050 0.50% 1.0054 1.0623 0.9984