STLD
Bán 86.69
Chênh lệch Chênh lệch0.39
Mua 87.08

Giao dịch Steel Dynamics, Inc. - biểu đồ giá STLD

Bán 86.69
Chênh lệch Chênh lệch0.39
Mua 87.08
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

STLD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 26, 2022 86.69 -0.19 -0.22% 86.88 88.43 85.06
Aug 25, 2022 86.55 4.91 6.01% 81.64 86.74 81.64
Aug 24, 2022 81.19 1.37 1.72% 79.82 81.83 78.88
Aug 23, 2022 80.85 0.11 0.14% 80.74 82.62 80.28
Aug 22, 2022 80.08 -0.24 -0.30% 80.32 81.15 79.67
Aug 19, 2022 81.61 -0.92 -1.11% 82.53 82.83 80.87
Aug 18, 2022 84.24 1.29 1.56% 82.95 84.89 82.94
Aug 17, 2022 82.86 0.37 0.45% 82.49 83.64 81.83
Aug 16, 2022 84.45 0.49 0.58% 83.96 85.21 83.66
Aug 15, 2022 83.34 0.51 0.62% 82.83 83.74 81.21
Aug 12, 2022 84.41 1.26 1.52% 83.15 84.88 82.58
Aug 11, 2022 83.30 -0.02 -0.02% 83.32 85.74 83.18
Aug 10, 2022 82.79 0.80 0.98% 81.99 83.07 81.06
Aug 9, 2022 80.94 2.32 2.95% 78.62 81.11 78.19
Aug 8, 2022 78.56 -0.68 -0.86% 79.24 80.51 78.18
Aug 5, 2022 78.60 3.05 4.04% 75.55 79.67 75.55
Aug 4, 2022 77.27 1.00 1.31% 76.27 78.41 75.06
Aug 3, 2022 76.18 0.62 0.82% 75.56 77.10 75.01
Aug 2, 2022 76.37 0.72 0.95% 75.65 77.95 74.44
Aug 1, 2022 77.20 0.35 0.46% 76.85 78.11 75.45