STEEM/BTC
Bán 0.00001137
Chênh lệch Chênh lệch0.00000016
Mua 0.00001153
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

STEEM/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.00001129 0.00000060 5.61% 0.00001069 0.00001210 0.00001065
Jun 27, 2022 0.00001068 0.00000024 2.30% 0.00001044 0.00001272 0.00001006
Jun 26, 2022 0.00001044 -0.00000008 -0.76% 0.00001052 0.00001058 0.00001034
Jun 25, 2022 0.00001052 -0.00000025 -2.32% 0.00001077 0.00001077 0.00000993
Jun 24, 2022 0.00001077 0.00000002 0.19% 0.00001075 0.00001082 0.00001011
Jun 23, 2022 0.00001075 -0.00000010 -0.92% 0.00001085 0.00001085 0.00001052
Jun 22, 2022 0.00001086 0.00000058 5.64% 0.00001028 0.00001128 0.00001017
Jun 21, 2022 0.00001031 0.00000024 2.38% 0.00001007 0.00001031 0.00000986
Jun 20, 2022 0.00001006 0.00000037 3.82% 0.00000969 0.00001010 0.00000915
Jun 19, 2022 0.00000968 0.00000010 1.04% 0.00000958 0.00000995 0.00000931
Jun 18, 2022 0.00000962 -0.00000011 -1.13% 0.00000973 0.00001011 0.00000898
Jun 17, 2022 0.00000976 0.00000071 7.85% 0.00000905 0.00000978 0.00000900
Jun 16, 2022 0.00000905 0.00000042 4.87% 0.00000863 0.00000933 0.00000856
Jun 15, 2022 0.00000865 -0.00000002 -0.23% 0.00000867 0.00000894 0.00000826
Jun 14, 2022 0.00000864 0.00000053 6.54% 0.00000811 0.00000899 0.00000810
Jun 13, 2022 0.00000810 0.00000034 4.38% 0.00000776 0.00000811 0.00000701
Jun 12, 2022 0.00000810 -0.00000031 -3.69% 0.00000841 0.00000843 0.00000765
Jun 11, 2022 0.00000839 -0.00000012 -1.41% 0.00000851 0.00000937 0.00000829
Jun 10, 2022 0.00000850 0.00000004 0.47% 0.00000846 0.00000892 0.00000821
Jun 9, 2022 0.00000849 0.00000015 1.80% 0.00000834 0.00000933 0.00000823