XLM/BTC
Bán 0.00000571
Chênh lệch Chênh lệch0.00000007
Mua 0.00000578
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XLM/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 27, 2022 0.00000572 0.00000005 0.88% 0.00000567 0.00000577 0.00000567
Jun 26, 2022 0.00000568 -0.00000019 -3.24% 0.00000587 0.00000591 0.00000567
Jun 25, 2022 0.00000587 -0.00000011 -1.84% 0.00000598 0.00000607 0.00000582
Jun 24, 2022 0.00000599 0.00000042 7.54% 0.00000557 0.00000613 0.00000557
Jun 23, 2022 0.00000556 -0.00000006 -1.07% 0.00000562 0.00000573 0.00000554
Jun 22, 2022 0.00000563 0.00000014 2.55% 0.00000549 0.00000570 0.00000542
Jun 21, 2022 0.00000549 0.00000004 0.73% 0.00000545 0.00000552 0.00000537
Jun 20, 2022 0.00000546 -0.00000009 -1.62% 0.00000555 0.00000568 0.00000543
Jun 19, 2022 0.00000554 -0.00000010 -1.77% 0.00000564 0.00000593 0.00000547
Jun 18, 2022 0.00000564 0.00000021 3.87% 0.00000543 0.00000573 0.00000536
Jun 17, 2022 0.00000544 0.00000013 2.45% 0.00000531 0.00000550 0.00000524
Jun 16, 2022 0.00000532 -0.00000002 -0.37% 0.00000534 0.00000540 0.00000512
Jun 15, 2022 0.00000533 0.00000027 5.34% 0.00000506 0.00000535 0.00000503
Jun 14, 2022 0.00000506 0.00000034 7.20% 0.00000472 0.00000516 0.00000466
Jun 13, 2022 0.00000472 0.00000029 6.55% 0.00000443 0.00000481 0.00000426
Jun 12, 2022 0.00000446 0.00000009 2.06% 0.00000437 0.00000447 0.00000428
Jun 11, 2022 0.00000438 -0.00000017 -3.74% 0.00000455 0.00000459 0.00000430
Jun 10, 2022 0.00000454 -0.00000008 -1.73% 0.00000462 0.00000465 0.00000451
Jun 9, 2022 0.00000462 0.00000002 0.43% 0.00000460 0.00000463 0.00000456
Jun 8, 2022 0.00000461 0.00000012 2.67% 0.00000449 0.00000468 0.00000447