XLM/USD
Bán 0.11832
Chênh lệch Chênh lệch0.00171
Mua 0.12003
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XLM/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 28, 2022 0.11591 -0.00207 -1.75% 0.11798 0.11915 0.11358
Jun 27, 2022 0.11800 -0.00132 -1.11% 0.11932 0.12330 0.11565
Jun 26, 2022 0.11935 -0.00654 -5.20% 0.12589 0.12705 0.11904
Jun 25, 2022 0.12588 -0.00098 -0.77% 0.12686 0.12906 0.12172
Jun 24, 2022 0.12678 0.00977 8.35% 0.11701 0.12869 0.11699
Jun 23, 2022 0.11701 0.00501 4.47% 0.11200 0.11816 0.11176
Jun 22, 2022 0.11201 -0.00155 -1.36% 0.11356 0.11466 0.10857
Jun 21, 2022 0.11356 0.00151 1.35% 0.11205 0.11819 0.11064
Jun 20, 2022 0.11206 -0.00175 -1.54% 0.11381 0.11690 0.10917
Jun 19, 2022 0.11376 0.00695 6.51% 0.10681 0.11501 0.10345
Jun 18, 2022 0.10682 -0.00408 -3.68% 0.11090 0.11241 0.09937
Jun 17, 2022 0.11090 0.00266 2.46% 0.10824 0.11510 0.10633
Jun 16, 2022 0.10828 -0.01193 -9.92% 0.12021 0.12214 0.10596
Jun 15, 2022 0.12023 0.00824 7.36% 0.11199 0.12117 0.10314
Jun 14, 2022 0.11199 0.00615 5.81% 0.10584 0.11432 0.09941
Jun 13, 2022 0.10592 -0.01177 -10.00% 0.11769 0.11826 0.10279
Jun 12, 2022 0.12227 -0.00203 -1.63% 0.12430 0.12600 0.11665
Jun 11, 2022 0.12427 -0.00784 -5.93% 0.13211 0.13457 0.12162
Jun 10, 2022 0.13207 -0.00681 -4.90% 0.13888 0.14010 0.13078
Jun 9, 2022 0.13887 -0.00016 -0.12% 0.13903 0.14150 0.13729