STORJ/BTC
Bán 0.00002802
Chênh lệch Chênh lệch0.00000112
Mua 0.00002914
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

STORJ/BTC lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 9, 2022 0.00002887 0.00000006 0.21% 0.00002881 0.00002898 0.00002859
Aug 8, 2022 0.00002880 -0.00000036 -1.23% 0.00002916 0.00002937 0.00002857
Aug 7, 2022 0.00002915 -0.00000039 -1.32% 0.00002954 0.00002960 0.00002898
Aug 6, 2022 0.00002954 0.00000034 1.16% 0.00002920 0.00002976 0.00002909
Aug 5, 2022 0.00002921 0.00000047 1.64% 0.00002874 0.00002971 0.00002872
Aug 4, 2022 0.00002873 0.00000067 2.39% 0.00002806 0.00002895 0.00002794
Aug 3, 2022 0.00002807 -0.00000004 -0.14% 0.00002811 0.00002842 0.00002750
Aug 2, 2022 0.00002809 -0.00000183 -6.12% 0.00002992 0.00003018 0.00002796
Aug 1, 2022 0.00002992 0.00000097 3.35% 0.00002895 0.00003270 0.00002887
Jul 31, 2022 0.00002894 0.00000088 3.14% 0.00002806 0.00003211 0.00002765
Jul 30, 2022 0.00002806 0.00000052 1.89% 0.00002754 0.00003001 0.00002749
Jul 29, 2022 0.00002754 -0.00000015 -0.54% 0.00002769 0.00002815 0.00002703
Jul 28, 2022 0.00002769 -0.00000003 -0.11% 0.00002772 0.00002835 0.00002700
Jul 27, 2022 0.00002772 -0.00000023 -0.82% 0.00002795 0.00002798 0.00002695
Jul 26, 2022 0.00002794 0.00000034 1.23% 0.00002760 0.00002822 0.00002721
Jul 25, 2022 0.00002760 -0.00000092 -3.23% 0.00002852 0.00002886 0.00002729
Jul 24, 2022 0.00002852 -0.00000038 -1.31% 0.00002890 0.00002904 0.00002828
Jul 23, 2022 0.00002891 0.00000101 3.62% 0.00002790 0.00002990 0.00002770
Jul 22, 2022 0.00002790 -0.00000051 -1.80% 0.00002841 0.00002854 0.00002729
Jul 21, 2022 0.00002840 0.00000023 0.82% 0.00002817 0.00002901 0.00002733