STORJ/USDT
Bán 0.71635
Chênh lệch Chênh lệch0.02879
Mua 0.74514
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

STORJ/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 13, 2022 0.71321 0.00179 0.25% 0.71142 0.73104 0.70715
Aug 12, 2022 0.71132 0.00328 0.46% 0.70804 0.71190 0.68643
Aug 11, 2022 0.70814 0.00281 0.40% 0.70533 0.75346 0.69556
Aug 10, 2022 0.70532 0.05522 8.49% 0.65010 0.74085 0.63812
Aug 9, 2022 0.65009 -0.03622 -5.28% 0.68631 0.69542 0.63689
Aug 8, 2022 0.68631 0.01045 1.55% 0.67586 0.70189 0.67207
Aug 7, 2022 0.67596 -0.00248 -0.37% 0.67844 0.68706 0.66703
Aug 6, 2022 0.67844 -0.00278 -0.41% 0.68122 0.68980 0.67510
Aug 5, 2022 0.68113 0.03126 4.81% 0.64987 0.68251 0.64937
Aug 4, 2022 0.64967 0.00895 1.40% 0.64072 0.66100 0.63604
Aug 3, 2022 0.64092 -0.00602 -0.93% 0.64694 0.66681 0.62590
Aug 2, 2022 0.64655 -0.05036 -7.23% 0.69691 0.70611 0.63559
Aug 1, 2022 0.69681 0.02172 3.22% 0.67509 0.76598 0.67273
Jul 31, 2022 0.67518 0.01147 1.73% 0.66371 0.76273 0.65254
Jul 30, 2022 0.66372 0.00842 1.28% 0.65530 0.71680 0.65241
Jul 29, 2022 0.65550 -0.00529 -0.80% 0.66079 0.67617 0.63750
Jul 28, 2022 0.66079 0.02395 3.76% 0.63684 0.67484 0.61127
Jul 27, 2022 0.63678 0.04244 7.14% 0.59434 0.63737 0.57778
Jul 26, 2022 0.59404 0.00648 1.10% 0.58756 0.59493 0.56846
Jul 25, 2022 0.58747 -0.05665 -8.79% 0.64412 0.65183 0.58678