STORJ/USD
Bán 0.71948
Chênh lệch Chênh lệch0.02944
Mua 0.74892
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

STORJ/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 13, 2022 0.71389 0.00190 0.27% 0.71199 0.73173 0.70789
Aug 12, 2022 0.71209 0.00331 0.47% 0.70878 0.71258 0.68715
Aug 11, 2022 0.70888 0.00295 0.42% 0.70593 0.75402 0.69608
Aug 10, 2022 0.70593 0.05547 8.53% 0.65046 0.74155 0.63847
Aug 9, 2022 0.65046 -0.03622 -5.27% 0.68668 0.69573 0.63719
Aug 8, 2022 0.68668 0.01031 1.52% 0.67637 0.70227 0.67264
Aug 7, 2022 0.67647 -0.00256 -0.38% 0.67903 0.68764 0.66761
Aug 6, 2022 0.67903 -0.00285 -0.42% 0.68188 0.69039 0.67587
Aug 5, 2022 0.68178 0.03083 4.74% 0.65095 0.68316 0.65046
Aug 4, 2022 0.65076 0.00935 1.46% 0.64141 0.66230 0.63716
Aug 3, 2022 0.64141 -0.00577 -0.89% 0.64718 0.66711 0.62619
Aug 2, 2022 0.64679 -0.05050 -7.24% 0.69729 0.70649 0.63589
Aug 1, 2022 0.69719 0.02173 3.22% 0.67546 0.76640 0.67311
Jul 31, 2022 0.67556 0.01128 1.70% 0.66428 0.76329 0.65297
Jul 30, 2022 0.66429 0.00863 1.32% 0.65566 0.71720 0.65278
Jul 29, 2022 0.65586 -0.00529 -0.80% 0.66115 0.67654 0.63785
Jul 28, 2022 0.66115 0.02399 3.77% 0.63716 0.67522 0.61186
Jul 27, 2022 0.63726 0.04222 7.10% 0.59504 0.63785 0.57857
Jul 26, 2022 0.59474 0.00560 0.95% 0.58914 0.59563 0.56931
Jul 25, 2022 0.58905 -0.05582 -8.66% 0.64487 0.65252 0.58806