SYK
Bán 236.24
Chênh lệch Chênh lệch0.57
Mua 236.81

Giao dịch Stryker - biểu đồ giá SYK

Bán 236.24
Chênh lệch Chênh lệch0.57
Mua 236.81
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SYK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 236.26 0.51 0.22% 235.75 238.31 235.75
May 26, 2022 234.64 -0.54 -0.23% 235.18 237.00 232.43
May 25, 2022 234.66 3.40 1.47% 231.26 236.34 230.14
May 24, 2022 232.97 1.62 0.70% 231.35 234.00 229.40
May 23, 2022 232.84 -0.97 -0.41% 233.81 235.15 230.13
May 20, 2022 231.86 -0.26 -0.11% 232.12 233.88 226.32
May 19, 2022 230.19 2.32 1.02% 227.87 232.00 226.70
May 18, 2022 232.03 -3.59 -1.52% 235.62 236.66 230.89
May 17, 2022 238.81 2.56 1.08% 236.25 239.13 235.46
May 16, 2022 233.53 1.88 0.81% 231.65 235.03 231.24
May 13, 2022 232.89 2.62 1.14% 230.27 235.61 229.74
May 12, 2022 227.71 3.65 1.63% 224.06 228.23 223.65
May 11, 2022 226.17 -0.62 -0.27% 226.79 232.77 225.67
May 10, 2022 227.25 -4.16 -1.80% 231.41 232.59 223.55
May 9, 2022 228.70 -6.21 -2.64% 234.91 235.01 227.62
May 6, 2022 239.82 1.07 0.45% 238.75 240.93 234.69
May 5, 2022 241.12 -2.67 -1.10% 243.79 246.26 237.58
May 4, 2022 245.65 8.90 3.76% 236.75 247.47 235.62
May 3, 2022 237.50 1.11 0.47% 236.39 239.81 236.17
May 2, 2022 236.46 -4.32 -1.79% 240.78 242.77 229.79