1918
Bán 4.45
Chênh lệch Chênh lệch0.20
Mua 4.65

Giao dịch Sunac China Holdings Limited - biểu đồ giá 1918

Bán 4.45
Chênh lệch Chênh lệch0.20
Mua 4.65
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

1918 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 27, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
Sep 16, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
Sep 5, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
Aug 23, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
Aug 12, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
Aug 1, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
Jul 19, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
Jul 15, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
Jul 4, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
Jun 21, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
Jun 10, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
May 30, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
May 19, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
May 6, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
Apr 14, 2022 4.45 0.00 0.00% 4.45 4.45 4.45
Mar 31, 2022 4.45 -0.30 -6.32% 4.75 4.85 4.45
Mar 30, 2022 4.70 0.75 18.99% 3.95 5.05 3.95
Mar 29, 2022 4.00 -0.10 -2.44% 4.10 4.30 3.75
Mar 28, 2022 4.85 -0.30 -5.83% 5.15 5.15 4.75
Mar 25, 2022 4.95 0.15 3.13% 4.80 5.40 4.70