SUSHI/USD
Bán 0.9496
Chênh lệch Chênh lệch0.0098
Mua 0.9594
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SUSHI/USD lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jul 3, 2022 0.9735 0.0000 0.00% 0.9735 0.9835 0.9516
Jul 2, 2022 0.9735 -0.0010 -0.10% 0.9745 0.9925 0.9396
Jul 1, 2022 0.9725 -0.0090 -0.92% 0.9815 1.0274 0.9436
Jun 30, 2022 0.9815 -0.0459 -4.47% 1.0274 1.0433 0.9176
Jun 29, 2022 1.0254 -0.0528 -4.90% 1.0782 1.1092 1.0254
Jun 28, 2022 1.0792 -0.0639 -5.59% 1.1431 1.1860 1.0713
Jun 27, 2022 1.1421 0.0010 0.09% 1.1411 1.2089 1.1211
Jun 26, 2022 1.1411 -0.1017 -8.18% 1.2428 1.2767 1.1311
Jun 25, 2022 1.2428 -0.0379 -2.96% 1.2807 1.3077 1.1910
Jun 24, 2022 1.2797 0.0379 3.05% 1.2418 1.3276 1.2239
Jun 23, 2022 1.2408 0.0608 5.15% 1.1800 1.2847 1.1690
Jun 22, 2022 1.1790 -0.0549 -4.45% 1.2339 1.3107 1.1301
Jun 21, 2022 1.2329 0.1327 12.06% 1.1002 1.2887 1.0713
Jun 20, 2022 1.1012 0.0629 6.06% 1.0383 1.1850 0.9935
Jun 19, 2022 1.0383 0.1137 12.30% 0.9246 1.0383 0.8847
Jun 18, 2022 0.9236 -0.0878 -8.68% 1.0114 1.0533 0.8538
Jun 17, 2022 1.0134 0.0638 6.72% 0.9496 1.0364 0.9366
Jun 16, 2022 0.9506 -0.1546 -13.99% 1.1052 1.1281 0.9266
Jun 15, 2022 1.1052 0.1068 10.70% 0.9984 1.1191 0.8708
Jun 14, 2022 0.9984 0.0279 2.87% 0.9705 1.0244 0.8797