SNPS
Bán 372.68
Chênh lệch Chênh lệch8.02
Mua 380.70

Giao dịch Synopsys, Inc. - biểu đồ giá SNPS

Bán 372.68
Chênh lệch Chênh lệch8.02
Mua 380.70
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SNPS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 10, 2022 373.68 4.27 1.16% 369.41 383.26 365.69
Aug 9, 2022 367.74 3.37 0.92% 364.37 374.64 364.37
Aug 8, 2022 371.76 -0.70 -0.19% 372.46 378.14 368.19
Aug 5, 2022 372.69 6.34 1.73% 366.35 375.37 360.84
Aug 4, 2022 370.69 6.32 1.73% 364.37 372.55 363.29
Aug 3, 2022 369.69 6.94 1.91% 362.75 372.03 349.70
Aug 2, 2022 364.69 1.04 0.29% 363.65 371.41 361.69
Aug 1, 2022 369.37 7.16 1.98% 362.21 370.92 359.81
Jul 29, 2022 366.29 3.95 1.09% 362.34 368.83 359.70
Jul 28, 2022 360.36 13.97 4.03% 346.39 365.27 346.21
Jul 27, 2022 347.70 8.69 2.56% 339.01 356.76 333.98
Jul 26, 2022 340.31 5.79 1.73% 334.52 342.93 331.52
Jul 25, 2022 338.81 3.76 1.12% 335.05 340.26 332.86
Jul 22, 2022 337.75 2.76 0.82% 334.99 342.72 332.90
Jul 21, 2022 336.48 10.24 3.14% 326.24 338.84 326.24
Jul 20, 2022 329.83 8.98 2.80% 320.85 332.29 320.13
Jul 19, 2022 321.09 12.11 3.92% 308.98 323.89 308.08
Jul 18, 2022 310.17 -3.84 -1.22% 314.01 317.73 308.45
Jul 14, 2022 296.75 -0.72 -0.24% 297.47 298.37 295.31
Jul 13, 2022 297.75 -4.75 -1.57% 302.50 307.71 293.26