SNX/USDT
Bán 2.394
Chênh lệch Chênh lệch0.005
Mua 2.399
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SNX/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Sep 30, 2022 2.397 -0.021 -0.87% 2.418 2.432 2.393
Sep 29, 2022 2.417 -0.038 -1.55% 2.455 2.482 2.325
Sep 28, 2022 2.447 0.186 8.23% 2.261 2.499 2.159
Sep 27, 2022 2.261 -0.063 -2.71% 2.324 2.422 2.222
Sep 26, 2022 2.324 0.008 0.35% 2.316 2.346 2.248
Sep 25, 2022 2.316 -0.092 -3.82% 2.408 2.465 2.302
Sep 24, 2022 2.407 -0.068 -2.75% 2.475 2.531 2.401
Sep 23, 2022 2.475 -0.029 -1.16% 2.504 2.550 2.354
Sep 22, 2022 2.392 0.108 4.73% 2.284 2.550 2.280
Sep 21, 2022 2.283 -0.073 -3.10% 2.356 2.503 2.237
Sep 20, 2022 2.356 -0.149 -5.95% 2.505 2.541 2.299
Sep 19, 2022 2.505 0.070 2.87% 2.435 2.524 2.360
Sep 18, 2022 2.435 -0.298 -10.90% 2.733 2.737 2.363
Sep 17, 2022 2.732 0.140 5.40% 2.592 2.741 2.591
Sep 16, 2022 2.592 0.011 0.43% 2.581 2.644 2.522
Sep 15, 2022 2.581 -0.135 -4.97% 2.716 2.760 2.567
Sep 14, 2022 2.715 -0.001 -0.04% 2.716 2.775 2.630
Sep 13, 2022 2.717 -0.223 -7.59% 2.940 2.988 2.706
Sep 12, 2022 2.940 -0.019 -0.64% 2.959 3.035 2.881
Sep 11, 2022 2.958 -0.065 -2.15% 3.023 3.053 2.888