SNX/USDT
Bán 2.585
Chênh lệch Chênh lệch0.008
Mua 2.593
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

SNX/USDT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 2.607 -0.014 -0.53% 2.621 2.762 2.590
May 24, 2022 2.622 0.034 1.31% 2.588 2.792 2.490
May 23, 2022 2.589 -0.133 -4.89% 2.722 2.916 2.554
May 22, 2022 2.724 0.131 5.05% 2.593 2.812 2.570
May 21, 2022 2.593 0.061 2.41% 2.532 2.663 2.477
May 20, 2022 2.528 -0.150 -5.60% 2.678 2.780 2.463
May 19, 2022 2.681 0.187 7.50% 2.494 2.732 2.359
May 18, 2022 2.493 -0.390 -13.53% 2.883 2.926 2.461
May 17, 2022 2.883 0.159 5.84% 2.724 2.985 2.645
May 16, 2022 2.723 -0.330 -10.81% 3.053 3.099 2.661
May 15, 2022 3.054 0.300 10.89% 2.754 3.056 2.589
May 14, 2022 2.754 0.147 5.64% 2.607 2.773 2.391
May 13, 2022 2.606 0.117 4.70% 2.489 2.998 2.362
May 12, 2022 2.487 -0.022 -0.88% 2.509 2.635 2.175
May 11, 2022 2.509 -0.771 -23.51% 3.280 3.416 2.295
May 10, 2022 3.279 0.044 1.36% 3.235 3.778 3.120
May 9, 2022 3.239 -0.973 -23.10% 4.212 4.367 3.199
May 8, 2022 4.211 -0.109 -2.52% 4.320 4.381 4.170
May 7, 2022 4.318 -0.275 -5.99% 4.593 4.748 4.241
May 6, 2022 4.592 0.061 1.35% 4.531 4.763 4.303