TROW
Bán 129.73
Chênh lệch Chênh lệch0.30
Mua 130.03

Giao dịch T. Rowe Price Group, Inc. - biểu đồ giá TROW

Bán 129.73
Chênh lệch Chênh lệch0.30
Mua 130.03
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TROW lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 127.59 4.28 3.47% 123.31 127.90 123.31
May 25, 2022 122.82 3.16 2.64% 119.66 123.17 119.16
May 24, 2022 120.21 -0.53 -0.44% 120.74 120.77 115.76
May 23, 2022 121.14 -1.84 -1.50% 122.98 123.44 120.43
May 20, 2022 121.63 0.68 0.56% 120.95 123.83 118.88
May 19, 2022 120.02 0.13 0.11% 119.89 121.60 119.04
May 18, 2022 121.20 -2.55 -2.06% 123.75 124.40 120.87
May 17, 2022 125.56 1.69 1.36% 123.87 126.06 121.88
May 16, 2022 120.90 -0.56 -0.46% 121.46 122.54 118.69
May 13, 2022 121.81 1.15 0.95% 120.66 123.32 120.22
May 12, 2022 119.04 6.18 5.48% 112.86 119.60 112.51
May 11, 2022 114.64 -6.45 -5.33% 121.09 121.89 114.53
May 10, 2022 122.73 -1.88 -1.51% 124.61 125.49 120.88
May 9, 2022 122.32 -1.24 -1.00% 123.56 125.80 121.92
May 6, 2022 125.63 -1.09 -0.86% 126.72 127.68 123.16
May 5, 2022 127.23 -4.72 -3.58% 131.95 132.55 125.77
May 4, 2022 134.61 6.74 5.27% 127.87 135.17 127.40
May 3, 2022 128.43 3.08 2.46% 125.35 130.75 125.20
May 2, 2022 125.07 0.76 0.61% 124.31 125.48 122.09
Apr 29, 2022 122.93 -4.75 -3.72% 127.68 129.37 122.50