TMUS
Bán 133.99
Chênh lệch Chênh lệch0.24
Mua 134.23

Giao dịch T-Mobile US, Inc. - biểu đồ giá TMUS

Bán 133.99
Chênh lệch Chênh lệch0.24
Mua 134.23
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TMUS lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 133.96 1.10 0.83% 132.86 134.16 132.62
May 26, 2022 132.58 1.09 0.83% 131.49 134.22 131.49
May 25, 2022 131.30 2.18 1.69% 129.12 131.77 128.68
May 24, 2022 129.12 0.21 0.16% 128.91 129.78 126.79
May 23, 2022 129.77 3.20 2.53% 126.57 130.00 126.45
May 20, 2022 125.91 -0.51 -0.40% 126.42 126.96 123.67
May 19, 2022 125.74 0.57 0.46% 125.17 127.18 124.04
May 18, 2022 125.13 -2.76 -2.16% 127.89 127.96 124.53
May 17, 2022 128.52 0.71 0.56% 127.81 129.17 126.62
May 16, 2022 126.47 0.23 0.18% 126.24 128.97 125.89
May 13, 2022 126.23 2.19 1.77% 124.04 127.34 123.99
May 12, 2022 123.95 1.40 1.14% 122.55 124.32 121.49
May 11, 2022 123.19 1.46 1.20% 121.73 126.39 121.39
May 10, 2022 122.90 -0.96 -0.78% 123.86 126.18 121.39
May 9, 2022 121.65 -3.64 -2.91% 125.29 125.87 120.78
May 6, 2022 126.70 -1.58 -1.23% 128.28 129.34 124.90
May 5, 2022 129.50 -1.10 -0.84% 130.60 131.39 127.43
May 4, 2022 132.25 5.94 4.70% 126.31 132.32 125.23
May 3, 2022 126.12 -0.74 -0.58% 126.86 127.42 124.48
May 2, 2022 126.29 3.33 2.71% 122.96 126.70 122.88