TPR
Bán 31.06
Chênh lệch Chênh lệch0.24
Mua 31.30

Giao dịch Tapestry, Inc. - biểu đồ giá TPR

Bán 31.06
Chênh lệch Chênh lệch0.24
Mua 31.30
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TPR lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 31.06 -0.83 -2.60% 31.89 31.97 30.76
Jun 28, 2022 32.10 -0.62 -1.89% 32.72 33.57 32.04
Jun 27, 2022 32.43 -0.74 -2.23% 33.17 33.51 32.15
Jun 24, 2022 33.20 0.82 2.53% 32.38 33.49 32.36
Jun 23, 2022 31.98 1.08 3.50% 30.90 32.05 30.90
Jun 22, 2022 30.97 -0.41 -1.31% 31.38 31.95 30.85
Jun 21, 2022 32.03 -0.59 -1.81% 32.62 32.90 31.61
Jun 17, 2022 31.97 1.67 5.51% 30.30 32.25 30.30
Jun 16, 2022 30.41 -1.15 -3.64% 31.56 31.66 30.02
Jun 15, 2022 32.57 0.10 0.31% 32.47 33.15 32.03
Jun 14, 2022 31.46 0.64 2.08% 30.82 31.97 30.82
Jun 13, 2022 30.80 -0.71 -2.25% 31.51 31.80 30.23
Jun 10, 2022 32.55 -0.85 -2.54% 33.40 33.70 32.54
Jun 9, 2022 34.19 -0.10 -0.29% 34.29 34.71 34.03
Jun 8, 2022 34.66 0.44 1.29% 34.22 35.07 34.06
Jun 7, 2022 34.77 1.42 4.26% 33.35 35.07 33.35
Jun 6, 2022 34.47 -0.26 -0.75% 34.73 35.01 34.16
Jun 3, 2022 34.73 0.47 1.37% 34.26 35.16 34.24
Jun 2, 2022 35.03 1.20 3.55% 33.83 35.11 33.83
Jun 1, 2022 33.99 -0.95 -2.72% 34.94 35.37 33.54