TEL
Bán 112.76
Chênh lệch Chênh lệch0.25
Mua 113.01

Giao dịch Te Connectivity - biểu đồ giá TEL

Bán 112.76
Chênh lệch Chênh lệch0.25
Mua 113.01
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TEL lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 112.76 -1.23 -1.08% 113.99 114.63 112.43
Jun 28, 2022 114.81 -2.32 -1.98% 117.13 119.04 114.73
Jun 27, 2022 117.44 -1.60 -1.34% 119.04 119.04 117.33
Jun 24, 2022 118.22 1.94 1.67% 116.28 118.54 116.27
Jun 23, 2022 115.46 0.96 0.84% 114.50 115.73 113.28
Jun 22, 2022 114.16 -1.58 -1.37% 115.74 116.85 114.16
Jun 21, 2022 117.80 0.93 0.80% 116.87 118.43 116.75
Jun 17, 2022 115.31 2.63 2.33% 112.68 116.53 112.52
Jun 16, 2022 112.85 -4.59 -3.91% 117.44 117.44 111.93
Jun 15, 2022 120.41 1.29 1.08% 119.12 121.97 117.81
Jun 14, 2022 118.33 -0.44 -0.37% 118.77 119.52 117.34
Jun 13, 2022 118.26 -0.69 -0.58% 118.95 121.01 117.93
Jun 10, 2022 123.21 -0.76 -0.61% 123.97 125.72 122.52
Jun 9, 2022 127.64 -2.22 -1.71% 129.86 130.80 127.57
Jun 8, 2022 130.69 -0.67 -0.51% 131.36 132.36 130.36
Jun 7, 2022 132.51 2.13 1.63% 130.38 132.62 130.10
Jun 6, 2022 131.73 0.71 0.54% 131.02 132.83 130.65
Jun 3, 2022 129.95 0.43 0.33% 129.52 130.71 129.05
Jun 2, 2022 131.49 3.67 2.87% 127.82 131.68 127.61
Jun 1, 2022 127.95 -1.37 -1.06% 129.32 129.57 126.72