XLK
Bán 139.91
Chênh lệch Chênh lệch1.35
Mua 141.26

Giao dịch Technology Select Sector SPDR Fund - biểu đồ giá XLK

Bán 139.91
Chênh lệch Chênh lệch1.35
Mua 141.26
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

XLK lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 26, 2022 136.11 3.97 3.00% 132.14 136.75 131.91
May 25, 2022 132.97 2.43 1.86% 130.54 133.97 130.43
May 24, 2022 131.46 -0.15 -0.11% 131.61 132.25 129.14
May 23, 2022 133.41 2.53 1.93% 130.88 133.61 130.43
May 20, 2022 130.37 -1.52 -1.15% 131.89 132.31 126.42
May 19, 2022 130.12 -0.42 -0.32% 130.54 132.39 129.53
May 18, 2022 131.59 -4.39 -3.23% 135.98 136.44 131.09
May 17, 2022 137.92 0.86 0.63% 137.06 138.11 135.35
May 16, 2022 134.04 -0.10 -0.07% 134.14 135.82 132.87
May 13, 2022 135.21 2.56 1.93% 132.65 135.87 131.78
May 12, 2022 130.83 0.66 0.51% 130.17 132.76 127.81
May 11, 2022 132.22 -3.06 -2.26% 135.28 137.86 131.81
May 10, 2022 136.49 -1.26 -0.91% 137.75 138.47 134.50
May 9, 2022 134.45 -2.94 -2.14% 137.39 138.27 133.88
May 6, 2022 139.86 -0.02 -0.01% 139.88 142.14 137.78
May 5, 2022 141.07 -4.96 -3.40% 146.03 146.16 139.34
May 4, 2022 148.16 4.54 3.16% 143.62 148.43 141.31
May 3, 2022 143.14 0.36 0.25% 142.78 144.01 141.82
May 2, 2022 142.92 2.20 1.56% 140.72 143.06 138.98
Apr 29, 2022 140.79 -4.47 -3.08% 145.26 146.96 140.47