0669
Bán 80.95
Chênh lệch Chênh lệch1.15
Mua 82.10

Giao dịch Techtronic Industries Company Limited - biểu đồ giá 0669

Bán 80.95
Chênh lệch Chênh lệch1.15
Mua 82.10
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0669 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 29, 2022 82.10 -1.20 -1.44% 83.30 83.90 81.60
Jun 28, 2022 86.25 1.35 1.59% 84.90 87.40 83.60
Jun 27, 2022 85.90 0.95 1.12% 84.95 86.25 84.25
Jun 24, 2022 83.90 1.60 1.94% 82.30 84.90 80.10
Jun 23, 2022 80.75 -0.55 -0.68% 81.30 82.40 80.65
Jun 22, 2022 81.05 -2.25 -2.70% 83.30 84.50 80.05
Jun 21, 2022 82.05 1.50 1.86% 80.55 83.90 79.50
Jun 20, 2022 80.15 -2.15 -2.61% 82.30 82.95 80.00
Jun 17, 2022 82.45 2.35 2.93% 80.10 82.60 79.60
Jun 16, 2022 84.90 -4.55 -5.09% 89.45 89.75 84.55
Jun 15, 2022 88.30 -4.15 -4.49% 92.45 92.45 87.95
Jun 14, 2022 92.55 -0.15 -0.16% 92.70 94.10 92.50
Jun 13, 2022 95.50 -2.00 -2.05% 97.50 98.45 94.50
Jun 10, 2022 101.60 3.15 3.20% 98.45 103.50 98.45
Jun 9, 2022 99.95 0.85 0.86% 99.10 101.00 97.85
Jun 8, 2022 99.90 -0.40 -0.40% 100.30 102.30 99.40
Jun 7, 2022 99.90 0.45 0.45% 99.45 101.40 98.80
Jun 6, 2022 100.60 4.05 4.19% 96.55 100.90 95.75
Jun 2, 2022 98.45 -2.05 -2.04% 100.50 100.50 97.45
Jun 1, 2022 100.90 -1.60 -1.56% 102.50 102.50 98.85