TIT
Bán 0.255
Chênh lệch Chênh lệch0.006
Mua 0.261

Giao dịch Telecom Italia SPA - biểu đồ giá TIT

Bán 0.255
Chênh lệch Chênh lệch0.006
Mua 0.261
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TIT lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Jun 30, 2022 0.249 -0.006 -2.35% 0.255 0.257 0.245
Jun 29, 2022 0.258 0.001 0.39% 0.257 0.259 0.256
Jun 28, 2022 0.260 0.004 1.56% 0.256 0.263 0.255
Jun 27, 2022 0.256 -0.004 -1.54% 0.260 0.264 0.254
Jun 24, 2022 0.260 0.001 0.39% 0.259 0.263 0.257
Jun 23, 2022 0.258 0.002 0.78% 0.256 0.265 0.253
Jun 22, 2022 0.258 0.002 0.78% 0.256 0.258 0.250
Jun 21, 2022 0.256 0.003 1.19% 0.253 0.258 0.253
Jun 20, 2022 0.253 0.005 2.02% 0.248 0.254 0.246
Jun 17, 2022 0.246 -0.002 -0.81% 0.248 0.256 0.246
Jun 16, 2022 0.247 -0.006 -2.37% 0.253 0.254 0.246
Jun 15, 2022 0.255 0.006 2.41% 0.249 0.257 0.247
Jun 14, 2022 0.246 -0.001 -0.40% 0.247 0.250 0.242
Jun 13, 2022 0.243 0.000 0.00% 0.243 0.250 0.238
Jun 10, 2022 0.252 -0.016 -5.97% 0.268 0.268 0.251
Jun 9, 2022 0.270 -0.004 -1.46% 0.274 0.276 0.268
Jun 8, 2022 0.275 -0.002 -0.72% 0.277 0.279 0.274
Jun 7, 2022 0.278 -0.007 -2.46% 0.285 0.285 0.276
Jun 6, 2022 0.286 0.001 0.35% 0.285 0.291 0.282
Jun 3, 2022 0.285 -0.006 -2.06% 0.291 0.292 0.283