O2D
Bán 2.623
Chênh lệch Chênh lệch0.021
Mua 2.644

Giao dịch Telefonica Deutschland AG - biểu đồ giá O2D

Bán 2.623
Chênh lệch Chênh lệch0.021
Mua 2.644
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

O2D lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Aug 10, 2022 2.601 0.000 0.00% 2.601 2.638 2.582
Aug 9, 2022 2.597 0.034 1.33% 2.563 2.611 2.561
Aug 8, 2022 2.589 -0.013 -0.50% 2.602 2.605 2.563
Aug 5, 2022 2.598 0.040 1.56% 2.558 2.614 2.545
Aug 4, 2022 2.557 -0.029 -1.12% 2.586 2.586 2.542
Aug 3, 2022 2.574 -0.040 -1.53% 2.614 2.629 2.566
Aug 2, 2022 2.620 0.047 1.83% 2.573 2.631 2.562
Aug 1, 2022 2.593 0.001 0.04% 2.592 2.647 2.591
Jul 29, 2022 2.591 0.038 1.49% 2.553 2.609 2.544
Jul 28, 2022 2.537 -0.085 -3.24% 2.622 2.640 2.514
Jul 27, 2022 2.621 0.007 0.27% 2.614 2.632 2.508
Jul 26, 2022 2.622 -0.009 -0.34% 2.631 2.632 2.550
Jul 25, 2022 2.659 0.017 0.64% 2.642 2.672 2.620
Jul 22, 2022 2.652 -0.083 -3.03% 2.735 2.756 2.630
Jul 21, 2022 2.750 -0.036 -1.29% 2.786 2.790 2.730
Jul 20, 2022 2.789 -0.064 -2.24% 2.853 2.864 2.787
Jul 19, 2022 2.858 0.061 2.18% 2.797 2.860 2.789
Jul 18, 2022 2.812 0.011 0.39% 2.801 2.821 2.785
Jul 15, 2022 2.809 0.030 1.08% 2.779 2.838 2.778
Jul 14, 2022 2.765 -0.049 -1.74% 2.814 2.822 2.737