0700
Bán 337.5
Chênh lệch Chênh lệch6.0
Mua 343.5

Giao dịch Tencent Holdings Limited - biểu đồ giá 0700

Bán 337.5
Chênh lệch Chênh lệch6.0
Mua 343.5
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

0700 lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 337.5 -5.0 -1.46% 342.5 345.0 335.0
May 26, 2022 330.5 -2.0 -0.60% 332.5 333.0 327.5
May 25, 2022 333.0 1.0 0.30% 332.0 337.0 331.5
May 24, 2022 335.0 -6.0 -1.76% 341.0 345.0 333.5
May 23, 2022 344.0 -3.5 -1.01% 347.5 347.5 339.5
May 20, 2022 350.0 4.5 1.30% 345.5 351.5 343.0
May 19, 2022 338.5 -0.5 -0.15% 339.0 340.5 331.5
May 18, 2022 361.0 -10.0 -2.70% 371.0 371.0 355.0
May 17, 2022 364.0 12.5 3.56% 351.5 366.0 351.5
May 16, 2022 346.5 -11.0 -3.08% 357.5 359.5 344.5
May 13, 2022 352.5 5.0 1.44% 347.5 354.5 347.5
May 12, 2022 341.5 -1.5 -0.44% 343.0 349.5 339.0
May 11, 2022 347.5 10.5 3.12% 337.0 359.0 337.0
May 10, 2022 340.0 10.0 3.03% 330.0 342.5 327.5
May 6, 2022 347.0 -2.5 -0.72% 349.5 352.5 344.0
May 5, 2022 364.5 -8.0 -2.15% 372.5 375.0 364.0
May 4, 2022 365.5 -6.0 -1.62% 371.5 372.5 363.0
May 3, 2022 374.0 7.0 1.91% 367.0 381.5 362.5
Apr 29, 2022 373.0 37.5 11.18% 335.5 384.5 334.5
Apr 28, 2022 335.0 -1.0 -0.30% 336.0 336.5 328.5