TRNm
Bán 8.000
Chênh lệch Chênh lệch0.065
Mua 8.065

Giao dịch Terna Rete Elettrica Nazionale SPAA - biểu đồ giá TRNm

Bán 8.000
Chênh lệch Chênh lệch0.065
Mua 8.065
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TRNm lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 27, 2022 8.000 -0.250 -3.03% 8.250 8.305 7.955
May 26, 2022 8.220 -0.100 -1.20% 8.320 8.320 8.200
May 25, 2022 8.320 0.170 2.09% 8.150 8.335 8.150
May 24, 2022 8.155 0.180 2.26% 7.975 8.165 7.975
May 23, 2022 8.055 0.070 0.88% 7.985 8.065 7.970
May 20, 2022 7.935 -0.140 -1.73% 8.075 8.085 7.915
May 19, 2022 8.010 0.020 0.25% 7.990 8.070 7.935
May 18, 2022 8.055 0.110 1.38% 7.945 8.065 7.930
May 17, 2022 7.915 -0.010 -0.13% 7.925 8.015 7.845
May 16, 2022 7.915 0.110 1.41% 7.805 7.985 7.770
May 13, 2022 7.790 0.110 1.43% 7.680 7.860 7.645
May 12, 2022 7.680 -0.020 -0.26% 7.700 7.720 7.560
May 11, 2022 7.660 0.040 0.52% 7.620 7.675 7.435
May 10, 2022 7.610 0.165 2.22% 7.445 7.650 7.430
May 9, 2022 7.450 -0.090 -1.19% 7.540 7.600 7.435
May 6, 2022 7.545 -0.085 -1.11% 7.630 7.660 7.520
May 5, 2022 7.675 -0.055 -0.71% 7.730 7.770 7.610
May 4, 2022 7.665 0.010 0.13% 7.655 7.715 7.605
May 3, 2022 7.720 0.025 0.32% 7.695 7.770 7.590
May 2, 2022 7.615 -0.130 -1.68% 7.745 7.820 7.365