TSLA
Bán 193.11
Chênh lệch Chênh lệch1.58
Mua 194.69

Giao dịch Tesla Inc - biểu đồ giá TSLA

Bán 193.11
Chênh lệch Chênh lệch1.58
Mua 194.69
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TSLA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
Dec 2, 2022 193.11 -0.79 -0.41% 193.90 193.90 193.01
Dec 1, 2022 193.92 -1.09 -0.56% 195.01 198.16 191.12
Nov 30, 2022 194.96 15.16 8.43% 179.80 195.86 179.72
Nov 29, 2022 179.77 -2.99 -1.64% 182.76 185.71 178.12
Nov 28, 2022 182.76 3.86 2.16% 178.90 187.82 177.37
Nov 25, 2022 182.29 -3.90 -2.09% 186.19 187.83 179.97
Nov 24, 2022 184.14 1.20 0.66% 182.94 184.21 182.92
Nov 23, 2022 182.94 13.56 8.01% 169.38 182.96 169.32
Nov 22, 2022 169.38 2.20 1.32% 167.18 170.74 164.76
Nov 21, 2022 167.20 -10.07 -5.68% 177.27 177.67 166.94
Nov 18, 2022 179.33 -3.22 -1.76% 182.55 185.11 175.91
Nov 17, 2022 182.53 -4.31 -2.31% 186.84 187.65 180.25
Nov 16, 2022 186.77 -6.04 -3.13% 192.81 196.00 183.45
Nov 15, 2022 192.81 2.15 1.13% 190.66 200.09 190.36
Nov 14, 2022 190.59 -0.23 -0.12% 190.82 195.03 185.69
Nov 11, 2022 194.34 3.98 2.09% 190.36 195.80 181.92
Nov 10, 2022 190.36 14.28 8.11% 176.08 192.90 173.37
Nov 9, 2022 176.09 -13.75 -7.24% 189.84 195.10 174.88
Nov 8, 2022 189.79 -6.26 -3.19% 196.05 198.19 186.09
Nov 7, 2022 196.06 -12.83 -6.14% 208.89 209.60 195.79