TSLA
Bán 204.87
Chênh lệch Chênh lệch1.48
Mua 206.35

Giao dịch Tesla Inc - biểu đồ giá TSLA

Bán 204.87
Chênh lệch Chênh lệch1.48
Mua 206.35
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TSLA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 31, 2023 203.00 3.93 1.97% 199.07 203.18 194.42
May 30, 2023 200.84 4.20 2.14% 196.64 203.75 196.41
May 26, 2023 193.33 9.68 5.27% 183.65 197.88 183.47
May 25, 2023 183.82 -1.57 -0.85% 185.39 186.56 179.93
May 24, 2023 184.47 1.07 0.58% 183.40 187.10 177.59
May 23, 2023 184.15 -3.39 -1.81% 187.54 192.27 183.95
May 22, 2023 188.63 7.87 4.35% 180.76 188.66 179.10
May 19, 2023 179.33 2.10 1.18% 177.23 181.29 175.68
May 18, 2023 177.57 3.33 1.91% 174.24 178.34 171.82
May 17, 2023 173.48 5.28 3.14% 168.20 173.87 166.59
May 16, 2023 167.81 1.30 0.78% 166.51 168.91 163.80
May 15, 2023 165.79 -3.13 -1.85% 168.92 169.30 163.96
May 12, 2023 167.04 -6.48 -3.73% 173.52 176.73 166.64
May 11, 2023 174.13 5.50 3.26% 168.63 174.25 166.21
May 10, 2023 167.86 0.46 0.27% 167.40 173.79 166.11
May 9, 2023 168.43 -1.25 -0.74% 169.68 169.73 165.98
May 8, 2023 170.40 0.98 0.58% 169.42 173.80 168.58
May 5, 2023 169.35 7.78 4.82% 161.57 170.15 161.30
May 4, 2023 161.35 -0.36 -0.22% 161.71 162.65 159.08
May 3, 2023 161.15 1.30 0.81% 159.85 164.39 159.33