TSLA
Bán 708.70
Chênh lệch Chênh lệch5.33
Mua 714.03

Giao dịch Tesla Inc - biểu đồ giá TSLA

Bán 708.70
Chênh lệch Chênh lệch5.33
Mua 714.03
iPhone Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image
Giao dịch các cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa và tiền tệ token hóa hàng đầu trên thế giới bằng tiền điện tử hoặc tiền fiat
iMac Image

Tin tức thị trường

1BTC
Đầu tư
20BTC
Lợi nhuận
Đòn bẩy:
x20
Sức mạnh của đòn bẩy
Giao dịch trong các hội nhóm lớn với 100 Bitcoin cho mỗi 1 Bitcoin bạn bỏ vào

TSLA lịch sử giá

Ngày Đóng Thay đổi Thay đổi(%) Mở Cao Thấp
May 25, 2022 652.72 26.83 4.29% 625.89 666.82 615.24
May 24, 2022 631.91 -17.81 -2.74% 649.72 656.43 618.38
May 23, 2022 654.68 -15.95 -2.38% 670.63 677.53 635.78
May 20, 2022 657.87 -67.61 -9.32% 725.48 727.33 630.77
May 19, 2022 712.50 21.29 3.08% 691.21 731.23 686.93
May 18, 2022 697.73 -55.50 -7.37% 753.23 757.64 697.52
May 17, 2022 758.34 14.58 1.96% 743.76 761.68 726.29
May 16, 2022 719.47 -37.39 -4.94% 756.86 771.58 716.46
May 13, 2022 767.72 13.96 1.85% 753.76 784.42 748.85
May 12, 2022 738.38 16.19 2.24% 722.19 756.73 677.60
May 11, 2022 731.31 -75.08 -9.31% 806.39 815.16 724.72
May 10, 2022 795.18 -11.01 -1.37% 806.19 822.15 771.52
May 9, 2022 783.97 -61.42 -7.27% 845.39 847.19 778.37
May 6, 2022 861.75 -6.68 -0.77% 868.43 885.62 840.19
May 5, 2022 872.91 -61.91 -6.62% 934.82 946.91 854.68
May 4, 2022 944.46 39.16 4.33% 905.30 951.75 882.32
May 3, 2022 903.98 1.17 0.13% 902.81 920.78 885.42
May 2, 2022 903.43 24.04 2.73% 879.39 905.92 840.87
Apr 29, 2022 871.34 -29.57 -3.28% 900.91 930.92 864.93
Apr 28, 2022 851.39 -52.79 -5.84% 904.18 906.80 818.66